Loonverschillen tussen mannen en vrouwen

Loonverschillen tussen mannen en vrouwen behoren helaas nog altijd tot de orde van de dag. Een vrouw die hetzelfde werk doet als haar mannelijke collega krijgt vaak minder betaald. WOMEN Inc. streeft ernaar de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer te verminderen. Dezelfde functie, maar een hoger loon voor de man? Dat is toch niet meer van deze tijd? 

De kans bestaat dat jouw mannelijke collega 6% meer verdient! 

Werkende mannen verdienen nog steeds meer dan vrouwen. Het loonverschil in Nederland bedraagt 15,5% (CBS, 2018). Wat is dan het verschil tussen loonverschil en loonongelijkheid? In samenwerking met Loonwijzer zetten wij ons in voor gelijke behandeling in lonen tussen vrouwen en mannen. Met de campagne “Waar is mijn €300.000,-” maken wij vrouwen bewust van de financiële gevolgen van hun keuzes. Help jij ook mee? 

Alles over de loonkloof in Nederland

Wil je meer weten over de loonkloof in Nederland? Op onze website en op de 'Loonkloof' campagne pagina vindt je alles wat je moet weten. loonkloof mannen en vrouwen - women inc

Wat is loonverschil/loonkloof
Wat is loonongelijkheid
Wat houdt de loonkloof tussen mannen en vrouwen in?
Campagne Loonkloof
Loonverschillen per sector
Hoe is de loonkloof ontstaan?

Wat is loonverschil/loonkloof?

Loonverschil, ook wel loonkloof, houdt in dat de ene werknemer meer verdient dan een ander. Dit is in principe niet erg. De ene werknemer heeft immers meer ervaring dan de andere. Het zou immers niet eerlijk zijn als een werknemer met 40 jaar ervaring hetzelfde zou verdienen als iemand die pas net om de hoek komt kijken. Ook bestaat er een verschil tussen werknemers die een hoge opleiding hebben genoten en mensen die weinig scholing hebben gehad. 'Het loonverschil' (ofwel de loonkloof) is het gemiddelde verschil in salarissen tussen mannen en vrouwen in Nederland. Het loonverschil mannen en vrouwen in Nederland is 15,5% (CBS). Het verschil in de loonkloof tussen Nederland en Belgie is bizar groot. In Belgie is het loonverschil namelijk 6,1%. 

Wat is loonongelijkheid?

Loonongelijkheid, ook wel ongelijke beloning, ontstaat wanneer twee werknemers met een gelijkwaardige functie niet dezelfde beloning krijgen. Dit is bij wet verboden, omdat het wordt gezien als discriminatie. Mensen die gelijkwaardig werk uitoefenen, zouden ook gelijkwaardig betaald moeten krijgen. Helaas is deze loonongelijkheid nog altijd zichtbaar tussen mannen en vrouwen. Vrouwen die hetzelfde werk doen, een vergelijkbare opleiding hebben gevolgd en evenveel ervaring hebben als mannen, verdienen toch minder.  

"Verdienen vrouwen dan nog steeds minder dan mannen?"

Wat houdt de loonkloof tussen man en vrouw in?

Vrouwen in Nederland verdienen bijna 16 procent minder salaris dan mannen (CBS, 2018). Dat verschil is voor een deel te verklaren door de grote hoeveelheid vrouwen die parttime werkt. Ook werken vrouwen vaker in bedrijfstakken waar de lonen nou eenmaal lager liggen. Toch blijft er na aftrek van deze factoren een verschil van ongeveer 6 procent over. Dit verschil is volgens het CBS lastig te verklaren. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is goed zichtbaar in het bedrijfsleven, waar vrouwen  procent minder verdienen van mannelijke werknemers. Bij de overheid is het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen 5 procent (CBS 2014). Dit verschil is echter nog altijd veel te groot. Het is toch niet eerlijk dat jouw mannelijke collega in nota bene dezelfde functie meer verdiend dan jij? 

Verschillen tussen mannen en vrouwen - WOMEN Inc.

Campagne Loonkloof, doe de test!  

Al jaren zetten wij ons in om de loonkloof te dichten, al sinds de actie in 2014 'baden in het bad' voeren wij diverse acties uit. De campagne 'Waar is mijn €300.000,-?' maakt vrouwen bewust van de gevolgen voor hun financiele keuzes. 

Pak jij samen met ons de loonkloof aan in Nederland?

Wij pakken samen met jou de loonkloof aan. Help mee: 

 • Ga in gesprek over de #loonkloof
 • Test hoeveel inkomen jij misloopt in een werkend leven
 • Doe de salarischeck
 • Deel de video's
 • Speel het bordspel 'waar is mijn 300.000?'

Vrouwen laten van zich horen, zo pakken de dames van Toren C het loonverschil aan. Ook in de media verschijnen diverse artikelen met de vraag waarom de loonkloof nog niet is gedicht. Bekijk ook wat jij kunt doen aan de loonkloof. 

Loonverschillen per werksector

De loonkloof verschilt sterk per sector. In sommige sectoren is de loonkloof beduidend kleiner dan in andere sectoren. Vaak ligt dit aan het feit dat de brutomaandlonen in deze sector over het algemeen al laag liggen. Beter betaalde sectoren scoren vaak minder goed als het gaat om gelijkheid tussen mannen en vrouwen. In 2015 waren de beloningsverschillen per bedrijfstak volgens het CBS als volgt:

 • handel: ±27 procent;
 • gezondheids- en welzijnszorg: ±25 procent;
 • cultuur, sport en recreatie: ±20 procent;
 • horeca: ±12 procent;
 • onderwijs: ±12 procent;
 • openbaar bestuur en overheidsdiensten: ±3 procent;
 • waterbedrijf en afvalbeheer: ±2,5 procent.

Hoe is de loonkloof ontstaan?

Vreemd genoeg halen meisjes gemiddeld hogere diploma’s dan jongens, maar verdienen ze in hun carrière gemiddeld minder en stromen ze met meer moeite door naar de top. Hoe komt dit? Twee verklaringen hebben we hiervoor al genoemd: vrouwen werken vaker deeltijds en hebben dikwijls lager betaalde banen. Daarnaast bestaat echter ook de kans dat er een glazen plafond bestaat. Het aandeel vrouwen in het management ligt lager dan het totaal aantal vrouwen in een bepaalde sector. Daarnaast maken vrouwen vaak later dan mannen hun eerste promotie. Dat heeft niet alleen met de werkgever te maken, maar ook met de terughoudendheid van vrouwelijke werknemers zelf. Enerzijds geven ze als reden aan risico te willen vermijden, maar anderzijds zijn ze ook bang om niet serieus te worden genomen. Daarnaast onderbreken meer vrouwen hun loopbaan, waardoor ze in hun verdere loopbaan moeten inboeten wat betreft loon, functie en autoriteitsniveau.

Bekijk ook de 5 mythes over de loonkloof

Niet alleen een loonkloof, maar ook een strafkloof

Vrouwen in de financiële sector hebben niet alleen te maken met loonverschillen, maar worden volgens Amerikaans onderzoek ook sneller ontslagen na een misstap. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ruzie met klanten, interne geschillen en het overtreden van regelgeving. Bij eenzelfde soort misstap zijn werkgevers geneigd om mannen sneller te vergeven dan vrouwen. Aangezien de meeste mensen in de financiële top man zijn, worden mannen hier bevoordeeld ten opzichte van vrouwen. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen beperkt zich dus niet alleen tot een verschil in salaris, maar wordt ook zichtbaar in een glazen plafond en zelfs een strafkloof. WOMEN Inc. zet zich in om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen. Want zo’n groot loonverschil is toch niet meer van deze tijd? Doe de test en bekijk hoeveel meer jij verdient of zou kunnen verdienen.

Bekijk de onderhandel tips

Doe de test! ›

Verdient jouw mannelijke collega, in nota bene dezelfde functie meer dan jou? Ontdek het, doe veilig en snel de 'loonkloof' test!

Lees verder

Campagne Loonkloof ›

Mannen en vrouwen verdienen nog steeds niet hetzelfde. Een vrouw krijgt in haar leven gemiddeld €300.000,- minder salaris. Bekijk wat jij kan doen!

Lees verder
Hoeveel meer salaris hoor jij te krijgen?
Help mee, dicht de #LOONKLOOF