Genderspecifieke gezondheidszorg

WOMEN Inc. werkt samen met professionals, politiek en publiek om te zorgen voor een genderspecifieke gezondheidszorg.

Wat is genderspecifieke gezondheidszorg?

Vrouwen worden niet evenredig gerepresenteerd in onderzoek, en diagnose en behandeling vindt niet op maat plaats, maar naar mannelijke norm. Genderspecifieke gezondheidszorg betekent dat de verschillen tussen mannen en vrouwen ook herkend en erkend worden in de gezondheidszorg. Dat is nu niet het geval omdat de gezondheidszorg gebaseerd is op het mannenlichaam.

Gender en gezondheidszorg

Om de kansen van vrouwen op het gebied van gezondheid te vergroten, streeft WOMEN Inc. naar een gendersensitieve gezondheidszorg. Vrouwen betalen even veel voor gezondheidszorg als mannen, in de vorm van belastingen en aan hun zorgverzekeraar, maar ze krijgen niet dezelfde behandeling in de gezondheidszorg en gelijke gezondheidskansen.

Alliantie Gender & Gezondheid

Om een genderspecifieke gezondheidszorg voor elkaar te krijgen heeft WOMEN Inc. de Alliantie Gender & Gezondheid in het leven geroepen. De Alliantie Gender & Gezondheid is een uniek, interdisciplinair samenwerkingsverband van zorgprofessionals, wetenschappers en beleidsmakers.

Zeg ook ‘ja’ tegen genderspecifieke gezondheidszorg en steun onze actie.

Hoeveel meer salaris hoor jij te krijgen?
Help mee, dicht de #LOONKLOOF