Impact vaderschapsverlof

In 2015 zetten we de eerste stappen naar een nieuwe verdeling van werk en zorg; hiervan was het uitbreiden van het betaalde vaderschapsverlof in Nederland een prioriteit. We hebben sindsdien vele doorbraken gehad en inmiddels is het vaderschapsverlof verlengd naar 5 dagen! Hier zijn wij ontzettend trots op.  

Twee jaar geleden stelden we vast dat de twee dagen betaald verlof voor vaders of partners naar drie maanden betaald verlof verlengd moet worden. Want hoe stellen in het eerste jaar na de geboorte van hun kind werk en zorg verdelen, is enorm bepalend voor de verdeling op de lange termijn. De verantwoordelijkheid voor zorgen ligt nu nog vooral bij vrouwen, mede door het extreem korte verlof bevestigt de Nederlandse overheid ouderwetse rolpatronen waarin de vrouw verantwoordelijk is voor de zorg. Daarmee liep Nederland gigantisch achter op andere landen in de wereld. Tijd voor een doorbraak!

Langer vaderschapsverlof draagt bij aan meer gelijke kansen voor vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt en het is voor vaders en hun kinderen van groot belang dat zij samen tijd doorbrengen. Samen met Rutgers en Bernard van Leer hebben we ons de afgelopen jaren ingezet voor de verlenging van het betaald vaderschapsverlof naar drie maanden. Nu zullen we niet stoppen totdat de verlenging daardwerkelijk is doorgevoerd. Lees hieronder de stappen terug die we hebben gezet om aandacht te vragen voor langer verlof voor vaders in media, politiek en bij het grote publiek.

2019

 • 6 maanden ouderschapsverlof bij Volvo!


  Autofabrikant Volvo introduceert zes maanden betaald ouderschapsverlof voor alle 43.000 werknemers wereldwijd. Alle nieuwe ouders krijgen tijdens hun verlof 80% doorbetaald. Dat geldt ook voor alle medewerkers in Nederland. 

 • Vijf dagen betaald verlof


  Vanaf 2019 gaat het betaalde verlof voor partners van moeders van twee naar vijf dagen. Vanaf juli 2020 krijgen ze nog een vijf weken (70% betaald).

2018

 • Thijs over partnerverlof


  We spraken Thijs, hij nam verlof op toen zijn dochters werden geboren, maar was ook aangewezen op vakantiedagen. Hij vertelt wat voor hem én zijn werkgever de voordelen zijn van langer betaald partnerverlof. 

 • Langer partnerverlof gaat door!


  De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wet voor langer betaald partnerverlof, vanaf 1 januari 2019 krijgen alle vaders en partners van moeders vijf dagen betaald verlof!

 • Werkgeversevent: 'Wat is de winst van werkgeluk'


  In gesprek met werkgevers of welke factoren bijdragen aan meer werkgeluk en wat het oplevert? Voorlopers vertellen over hun aanpak. Zo heeft Microsoft in januari het betaald verlof voor vaders verlengd (6 weken betaald verlof), moeders krijgen 4 weken betaald verlof erbij en werknemers krijgen de mogelijkheid om verspreid over het jaar 4 weken betaald mantelzorgverlof op te nemen. 

 • De Europese Unie erkent het belang van vaderschapsverlof


  De Europese Unie erkent het grote belang van vaderschapsverlof voor een meer gelijke verdeling van zorg en werk. Nederland kan niet langer achterblijven met de 2 dagen die partners nu krijgen. Belangrijk dat verlof voor alle partners betaald en onoverdraagbaar wordt!

 • Minister presenteert nieuwe wet


  Het wetsvoorstel is klaar! Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigt de WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) aan op de Negenmaandenbeurs.

 • Advies SER over verlof


  De SER brengt een belangrijk advies uit voor een uitgebreider en eenvoudiger ouderschapsverlof. De aangekondigde verlenging van het vaderschapsverlof door het huidige kabinet is niet voldoende om gelijke kansen voor vaders en moeder optimaal te stimuleren.

 • Best Practice Microsoft Nederland


  Microsoft Nederland verlengt betaald partnerverlof naar 6 weken. Ook het zorgverlof voor familieleden die ernstig ziek zijn, is verhoogd: daarvoor krijgen werknemers voortaan vier weken volledig betaald vrij.

2017

 • 6 weken betaald vaderschapsverlof in regeerakkoord!


  Een overwinning! Het nieuwe kabinet maakt bekend dat de partners van kersverse moeders vanaf 2020 zes weken verlof krijgen: 5 dagen in de kraamtijd en nog eens 5 weken die tot zes maanden na de geboorte op te nemen zijn.

 • De Balie wil bijdragen aan de gelijkwaardigheid van ouders


  Niet alleen grote organisaties nemen het voortouw. Cultureel Podium De Balie in Amsterdam voert ook vier weken betaald partnerverlof in.

 • Een petitie voor langer vaderschapsverlof


  Influencer Nina Pierson start een petitie voor langer vaderschapsverlof. Binnen korte tijd is deze duizenden keren ondertekend.

 • Ook Facebook geeft het goede voorbeeld


  Facebook directeur Mark Zuckerberg maakt bekend dat wie dat wil, tot vier maanden aan betaald verlof kan opnemen - moeders én vaders.

 • Een goed voorbeeld: ING


  ING wacht niet op de nieuwe regering en kondigt aan dat zij werknemers wiens partner een kind krijgt een maand betaald verlof bieden.

 • Vaders aan het woord


  We vragen vaders naar hun favoriete vader-momenten. 60% van de vaders zou meer tijd met hun kinderen willen doorbrengen.

 • WOMEN Inc. achterban wil meer vaderschapsverlof


  Honderden mensen geven aan dat zij ook voor verlenging van vaderschapsverlof zijn.

 • Vaderschapsverlof is nodig


  Samen met Rutgers en Bernard van Leer Foundation pleit WOMEN Inc. voor een verlenging van het betaald vaderschapsverlof naar minimaal drie maanden. 

 • State of the fathers


  In Nederland werken 25 organisaties, waaronder WOMEN Inc., samen om het betaalde vaderschapsverlof uit te breiden en meer aandacht te krijgen voor het belang van betrokken vaders. Op 12 juni publiceerde MenCare het internationale rapport State of the World Fathers 2017. Het rapport geeft aan dat het tijd is voor wereldwijde actie zodat vaders de kans krijgen om te zorgen en moeders om te werken. 

 • Collega Masha overhandigt pleidooi aan Kamerleden


  Collega Masha Trommel overhandigt met de Alliantie Vaderschapsverlof het pleidooi voor het snel invoeren van voldoende en betaald vaderschapsverlof aan Kamerleden.

 • VROUW besteedt aandacht aan uitbreiding vaderschapsverlof


  In een artikel van Vrouw benadrukt onze collega Masha Trommel het belang van langer verlof: ‘De overheid moet hier een belangrijk signaal in geven en op dit moment is dit nog echt ouderwets en gericht op een traditionele rolverdeling. Zelfs als je zelf van plan bent het anders aan te pakken word je nu door de overheid gedwongen om in een ouderwets keurslijf te passen. De helft van de vrouwen en mannen willen de zorg gelijk verdelen, maar slechts een kwart doet het daadwerkelijk.’

 • Adviserende brief informateur Schippers


  Na de Tweede Kamerverkiezingen gaat Edith Schippers aan de slag als informateur. Samen met 22 andere organisaties en wetenschappers schrijven we haar een brief waarin we het belang van langer vaderschapsverlof uiteenzetten.

 • Facebook live internationale vrouwendag


  In onze speciale livestream vertelt &samhoud over hun uitgebreide vaderschapsverlof:  ‘Langer vaderschapsverlof heeft veel positieve effecten: de vader kan echt aanwezig bij zijn gezin en wennen aan de nieuwe situatie. Als hij weer aan het werk gaat, is hij helemaal opgeladen.’

   

 • Best practice Mastercard


  Vaders die werken voor technologiebedrijf Mastercard, mogen acht weken betaald vaderschapsverlof opnemen. De vaders mogen het verlof in één keer opnemen of in periodes. Het vaderschapsverlof is een goed middel om talentvolle medewerkers aan te trekken en te behouden. In de whitepaper die WOMEN Inc. en Great Place to Work® schreven, is te lezen dat dit inderdaad een van de vier winstindicatoren is van zorgvriendelijk werkgeverschap. 

 • Vaderschapsverlof in partijprogramma’s


  Politieke partijen hebben met hun verkiezingsprogramma’s grote invloed op thema’s die de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevorderen of juist tegenhouden. We maken voor kiezers inzichtelijk welke politieke partijen aandacht hebben voor het verlengen van vaderschapsverlof.

 • Nooit meer Papadag


  Rutgers en De Balie onderzoeken met vaders, politici en werkgevers alle praktische bezwaren voor langer vaderschapsverlof en staan stil bij de onzichtbare oorzaken van weinig verlof voor Nederlandse vaders. Kijk de avond terug.

2016

 • Aandacht vaderschapsverlof RTL Nieuws


  Experts bespreken vier redenen waarom meer mannen meer tijd zouden moeten besteden aan de zorg voor hun kinderen. Ook ons onderzoek waaruit blijkt dat 60% van de vaders meer tijd wil besteden aan de zorg voor hun kinderen, wordt besproken.

 • Emancipatiemonitor toont urgentie verlenging vaderschapsverlof


  Na de publicatie van de Emancipatiemonitor door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schrijven we een opiniestuk. Het is tijd dat de overheid zich gaat inzetten voor een nieuwe verdeling van werk en zorg én langer vaderschapsverlof.

 • Lezing Vaderschapssymposium


  Arbeidsmarktexpert en collega Saskia de Hoog vertelt in haar presentatie op het Vaderschapssymposium over wat het werkgevers en werknemers oplevert als er meer rekening wordt gehouden met de vrouwen én mannen die werk en zorg combineren.

 • Arbeid en zorgbijeenkomst


  Tijdens deze bijeenkomst, in aanwezigheid van o.a. minister Asscher, minister Bussemaker en Mariëtte Hamer van de SER stond het belang van een nieuwe verdeling van werk en zorg centraal.

 • BNR Werkverkenners over vaderschap en carrière


  Onze collega Saskia de Hoog vertelt in het BNR Programma Werkverkenners over de vraag waarom vrouwen massaal parttime werken als er een kind komt, terwijl mannen vaak meer uren aan de slag gaan.

 • Een vader vertelt over zijn rol


  Een vader legt aan ons uit wat langer vaderschapsverlof hem zou bieden: ‘Zelfs nu merk ik dat de band van mijn vriendin en dochter sterker is, voor haar is afscheid bij de opvang veel zwaarder. Als man ben je daar dan al helemaal aan gewend, omdat je al veel langer weer aan het werk ben. Dit kan er toe leiden dat de vrouw ertoe besluit om minder te gaan werken, wat op zijn beurt de band tussen vader en kind niet verder verdiept. Ik ben van mening dat je dit alleen kunt tegengaan door beide ouders evenveel verlof te geven. Zolang je dat niet doet, zullen vrouwen eerder geneigd zijn om minder te gaan werken en mannen om minder hun rol als ouder te pakken.’

 • Presentatie Rekenmodel


  Creeeren van open source rekenmodel door Alliantie Vaderschapsverlof ten behoeve van het berekenen van de daadwerkelijke kosten en toekomstige opbrengsten verlenging vaderschapsverlof.

 • Overhandiging whitepaper ‘De winst van zorgvriendelijk werkgeverschap’


  AWVN-voorzitter Harry van der Kraats neemt eerste exemplaar whitepaper in ontvangst. We maakten samen met Great Place to Work® inzichtelijk welke winst er te behalen valt wanneer organisaties ‘zorgvriendelijk’ zijn. Hieruit blijkt ook de winst van langer vaderschapsverlof aanbieden.

 • Best practice Atlassian


  Nog een mooie voorloper die we delen met al onze volgers: vaders krijgen bij IT-bedrijf Atlassian 6 weken betaald verlof.

 • Jongeren willen uitbreiding vaderschapsverlof


  Uit een onderzoek van kenniscentrum Rutgers blijkt dat jongeren het vaderschapsverlof te kort vinden.

2015

 • Langer vaderschapsverlof in Financieel Dagblad


  Een artikel in het Financieel Dagblad over de Europese Comissie die vaders meer verlof wil geven. 

 • Met werkgevers in gesprek over vaderschapsverlof


  Tijdens een Masterclass dagen we werkgevers uit zorgvriendelijk te worden. Langer vaderschapsverlof is hierbij een inspirerend voorbeeld.

 • Best practice &samhoud


  We delen graag goede voorbeelden. Bij consultancybureau &samhoud krijgen alle mannen die vader worden twee maanden vaderschapsverlof. Dit verlof is verplicht en wordt 100% uitbetaald.

 • 5 puntenplan nieuwe verdeling zorg en werk


  We presenteren een actieplan voor de overheid waarin vaderschapsverlof een belangrijk punt is.

 • Verlenging van vaderschapsverlof wordt besproken in Algemeen Overleg Tweede Kamer


  Mede door het 5 puntenplan dat wij hebben overhandigd aan politici, wordt de verlenging van vaderschapsverlof geagendeerd door Tweede Kamerleden Keklik Yucel en Linda Voortman.

 • Minister Asscher wil langer verlof


  De verantwoordelijke minister geeft aan dat het voor de combinatie van werk en zorg belangrijk is dat het betaalde vaderschapsverlof wordt verlengd.

 • Lodewijk Asscher ontvangt Papapetitie


  In korte tijd is de ‘papapetitie’ van het tijdschrift Ouders van Nu 40.000 keer ondertekend. Een duidelijk signaal dat het verlof van twee dagen te kort is.

 • Start samenwerking Alliantie vaderschapsverlof met WOMEN Inc., Bernard van Leer Foundation en Rutgers.


  Bernard van Leer Foundation, Rutgers en WOMEN Inc. zetten zich gezamenlijk in voor verlenging van vaderschapsverlof naar 3 maanden.

 • Overhandiging State of the World Fathers


  Rutgers, Save the Children en de Bernard van Leer Foundation overhandigen op 17 juni 2015 het rapport ‘State of the World’s Fathers’ rapport aan Minister Asscher van Sociale Zaken. WOMEN Inc. ondersteunt de urgentie voor langer vaderschapsverlof die uit dit onderzoek blijkt.

 • Vaders willen meer thuis zijn


  Uit onderzoek van WOMEN Inc. en Motivaction blijkt dat 60% van de vaders meer tijd wil besteden aan de zorg voor hun kinderen. Vaderschapsverlof en kinderopvang spelen een belangrijke rol in het realiseren van een doorbraak in de scheve verdeling van zorg en werk tussen vrouwen en mannen. 

 • De dag van de onbetaalde arbeid


  Op de Dag van de Arbeid zeggen meer dan 40.000 vrouwen in heel Nederland ‘Ik ben er even niet’. Zij laten hun onbetaalde zorgtaken voor één dag over aan anderen.

 • Start publiekscampagne


  WOMEN Inc. start publiekscampagne ‘Ik ben er even niet’ en roept vrouwen op stil te staan bij hun ideale verdeling van zorg en werk.

 • De toekomst van Nederland


  Op 6 maart 2015 geeft WOMEN Inc. het startsein voor de campagne voor een nieuwe verdeling van zorg en werk. Vrouwen, mannen, beleidsmakers en werkgevers gaan in aanwezigheid van Koningin Máxima met elkaar in gesprek over de toekomst van Nederland.