Overzicht van studies naar beeldvorming in de media

De publicatie ‘Beperkt Zicht: de rol van mediamakers in beeldvorming’ is een compacte weerslag van zes onafhankelijke onderzoeken naar beeldvorming in de media en de rol van mediamakers hierin. Op deze pagina kun je alle studies inzien en downloaden, met uitzondering van de veldgesprekken.

Studie 1 – Literatuurstudie Beeldvorming (2016)
Universiteit Utrecht, Onderzoeksgroep Gender Studies

De literatuurstudie geeft een samenvatting van het wetenschappelijke onderzoek naar beeldvorming en de schadelijke effecten van inadequate representatie in de media. De literatuurstudie bestaat uit een theoretische achtergrond het proces van beeldvorming en een stappenschema om de productie van adequate beelden te bevorderen. Voor de studie is een combinatie van onderzoek gebruikt uit zowel geesteswetenschappen als sociale wetenschappen, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Download onderzoek

Studie 2 – Representatie van vrouwen in de media (2016)
Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis

Overzichtsstudie van reeds bestaande cijfers over de representatie van vrouwen en mannen in de media. De publicatie gaat in op zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve representatie van vrouwen en mannen in de media. Waar mogelijk is dit ook intersectioneel bekeken in combinatie met dimensies als etniciteit en leeftijd. Het onderzoek beperkt zich tot informerende, nieuws-gerelateerde media gericht op een algemeen publiek.

Download onderzoek

Studie 3 – Taal in beeldvorming: vooroordelen (v/m) in taalgebruik (2016)
Claartje Vinkenburg (onderzoeker VU en zelfstandig adviseur op het gebied van bias en inclusie)

Analyse van voorbeelden van seksestereotiep taalgebruik in de media en de gevolgen hiervan. Uiteenzetting hoe seksestereotypen worden gereproduceerd door taalgebruik, hoe dit zichtbaar is in de media en wat de gevolgen daarvan zijn. Met aanbevelingen hoe linguistic gender bias kan worden tegengegaan.

Download onderzoek

Studie 4 – Peiling Beeldvorming onder mediaprofessionals (2016)
DirectResearch

Opiniepeiling onder mediamakers naar de wijze waarop zij denken over beeldvorming. Het onderzoek biedt inzicht in hoeverre mediaprofessionals zich bewust zijn van beeldvorming en hoe het onderwerp speelt in hun vakgebied. De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlandse mediamakers: beeldmakers (journalist, regisseur, adverteerder, etc.) en communicatieprofessionals. Het betreft een online kwantitatief onderzoek onder 467 mediaprofessionals in september 2016.

Download onderzoek

Studie 5 – Veldgesprekken met mediaprofessionals (2016)
WOMEN Inc.

Om de cijfers van de peiling onder mediamakers tot leven te brengen en meer inzicht in hun opvattingen te krijgen heeft WOMEN Inc. gesprekken gevoerd met 28 mediaprofessionals op voornamelijk leidinggevende posities. Hun werd gevraagd of zij stereotiepe beeldvorming in de media een probleem vinden en wat zij in hun dagelijkse praktijk ondernemen om dit probleem op te lossen. Dit heeft verdiepende inzichten opgeleverd. Voorwaarde voor medewerking was dat we de gesprekken in eerste instantie anoniem zouden gebruiken. Indien wij quotes publiceren, zijn deze ter controle aan onze gesprekspartners voorgelegd.

WOMEN Inc. heeft gesproken met: Hans Beerekamp (mediaredacteur, NRC), Monica Galer (CEO Noord- en Zuid-Europa, Fremantle Media), Vera Haket (Stichting Zo-Ook), Ibtisam Harrak (researcher, KRO-NCRV), Janneke van Heugten (directeur, VIDM), Cindy Holland (VP Content Acquisition / Original Series ,Netflix), Cees van ’t Hullenaar (zakelijk directeur, IDFA), Juliette Jansen (algemeen secretaris, Dutch Directors Guild), Frans Jennekens (hoofd diversiteit, NTR), Marko van Kampen (CEO en oprichter, Makers Chanel), Frans Klein (directeur Televisie / interim netmanager NPO 1, NPO), Kim Koppenol (manager corporate communication & brand strategy, RTL), Chantal Labree (conceptontwikkelaar, KRO-NCRV), Marnix Laurs (head of content, KPN Presenteert), Joanny Lijbers (marketing director personal care Benelux, Unilever), Marije Meerman en Doke Romeijn (eindredacteuren Tegenlicht, VPRO), Touria Meliani (mede-oprichter / directeur, Ieder1 / Stichting Tolhuistuin), Marga Miltenburg (directeur, ZijSpreekt), Maike Olij (senior strategisch adviseur, NPO), Kirsten Paulus (samensteller / presentator TV Nieuws, L1), Marijn Poeschmann (manager partnerships, YouTube), Gertjan van Schoonhoven (chef redactie Nederland, Elsevier), Vincent Seeber en Carsten van Berkel (resp. strateeg en art director, Reclamebureau N=5), Sabrina Simons (oprichter en commercial lead, Mindshakes), Vera Spaans (chef eindredactie, Het Parool) en Yannick Staal (senior adviseur mediabeleid, NPO).

Studie 6 – Rendementsanalyse Beeldvorming in de media (2016)
Ecorys

In dit onderzoek zijn middels een rendementsanalyse de mogelijke effecten van representatieve beelden in de media in kaart gebracht op het gebied van arbeidsmarkt en (vermindering van) sociale ongelijkheid. Naast directe kosten en opbrengsten wordt voornamelijk gekeken naar maatschappelijke effecten. Voor het in kaart brengen van de effecten zijn in november 2016 twee EffectenArena’s georganiseerd met experts op dit gebied.

Download onderzoek