Overzicht feiten gender en gezondheid - Reumatische aandoeningen

Er bestaan grote verschillen in gezondheid tussen mannen en vrouwen. Vrouwen leven in slechtere gezondheid dan mannen. En toch is de gezondheidszorg grotendeels gebaseerd op het mannelijk lichaam: in onderzoek, preventie, diagnose en behandeling. Om de kansen van vrouwen op het gebied van gezondheid te vergroten, streeft WOMEN Inc. naar een gendersensitieve gezondheidszorg.

De belangrijkste verschillen tussen mannen en vrouwen bij reumatische aandoeningen zijn:

Meer weten?
Over reuma bij vrouwen:

  • Het Reumafonds financiert onderzoek naar reumatische aandoeningen en geeft voorlichting en steun aan patiënten en hun naasten. Lees meer over hun aanpak en de specialisten waar ze mee werken op hun website. 
  • Stichting Bechterew in Beweging is de patiëntenvereniging voor mensen me de ziekte van Bechterew. Je kan een vragenformulier invullen als je specifieke vragen over jouw eigen situatie hebt. 

Over andere m/v verschillen in gezondheid:

  • In de Kennisagenda Gender en Gezondheid is alle bestaande kennis over m/v verschillen in gezondheid gebundeld en staat beschreven welke kennis nog ontbreekt.
  • ZonMw gaat een Nationaal Kennisprogramma Gender en Gezondheid starten. In hun programmeerstudie lees je welke kennisvragen ze daarmee gaan beantwoorden.


Over m/v verschillen bij specifieke aandoeningen: