Overzicht feiten gender en gezondheid - Angste en depressie

Er bestaan grote verschillen in gezondheid tussen mannen en vrouwen. Vrouwen leven in slechtere gezondheid dan mannen. En toch is de gezondheidszorg grotendeels gebaseerd op het mannelijk lichaam: in onderzoek, preventie, diagnose en behandeling. Om de kansen van vrouwen op het gebied van gezondheid te vergroten, streeft WOMEN Inc. naar een gendersensitieve gezondheidszorg
 

De belangrijkste verschillen tussen mannen en vrouwen bij depressie zijn:

 • Vrouwen hebben twee keer zo vaak vaak last van depressie en angst, en bij hen is dit ook ernstiger, chronischer en met meer terugval.  (Bron: Handboek vrouwspecifieke geneeskunde, p. 188)
 • Vrouwen hebben drie keer zo vaak een seizoensgebonden depressie dan mannen. (Bron: Handboek vrouwspecifieke geneeskunde, p. 188)
 • Mannen hebben vaker last van werkproblemen, narcistische trekken, alcohol- of drugsgebruik, riskant gedrag, irritatie, agressie en emotionele afvlakking. Deze symptomen van depressie worden minder makkelijk herkend waardoor een diagnose bij mannen sneller uitblijft
 • Klassieke antidepressiva (tricyclische antidepressiva) werken beter bij mannen dan bij vrouwen. Voor vrouwen voor de overgang werken nieuwere soorten antidepressiva (SSRI’s) wel goed. Deze zouden daarom vaker aan vrouwen moeten worden voorgeschreven. (Bron: Handboek vrouwspecifieke geneeskunde, p. 211)
 • Ook geven de standaard doseringen van anti-depressiva vaak onnodige bijwerkingen bij vrouwen. Het wordt daarom aangeraden om eerst de bloedspiegel te controleren en daaraan de dosering aan te passen. Dit gebeurt nog niet standaard. (Bron: Handboek vrouwspecifieke geneeskunde, p. 189)
 • Invloedrijke risicofactoren zoals seksueel misbruik, fysiek geweld, discriminatie en overbelasting komen vaker voor bij vrouwen.
 • Bij de gebruikelijke behandelingen van angst en depressie wordt er geen rekening gehouden met deze specifieke risicofactoren.
 • Éénderde van de gebruikelijke behandelingen voor angst en depressie slaat niet aan en is er veel terugval

Meer weten?

Over depressie:

 • Fonds Psychische Gezondheid financiert onderzoek naar psychische problemen en geeft voorlichting en steun aan patiënten. Op hun website staat veel informatie over depressie. 
 • De Depressie Vereniging is de patiëntenvereniging voor mensen met depressie en hun naasten. Je kan bellen met hun infolijn als je specifieke vragen over jouw eigen situatie hebt. 
 • Alliantielid prof. dr. Marrie Bekker heeft voor de Psycholoog een artikel geschreven over m/v verschillen binnen de GGZ. Lees hier het artikel terug. 

Over andere m/v verschillen in gezondheid:

 • In de Kennisagenda Gender en Gezondheid is alle bestaande kennis over m/v verschillen in gezondheid gebundeld en staat beschreven welke kennis nog ontbreekt.
 • ZonMw gaat een Nationaal Kennisprogramma Gender en Gezondheid starten. In hun programmeerstudie lees je welke kennisvragen ze daarmee gaan beantwoorden.


Over m/v verschillen bij specifieke aandoeningen: