Overzicht feiten gender en gezondheid - ADHD

Er bestaan grote verschillen in gezondheid tussen mannen en vrouwen. Vrouwen leven in slechtere gezondheid dan mannen. En toch is de gezondheidszorg grotendeels gebaseerd op het mannelijk lichaam: in onderzoek, preventie, diagnose en behandeling. Om de kansen van vrouwen op het gebied van gezondheid te vergroten, streeft WOMEN Inc. naar een gendersensitieve gezondheidszorg
 

De belangrijkste verschillen tussen mannen en vrouwen bij ADHD zijn:

 

Meer weten?

Over ADHD bij vrouwen:

  • Stichtichting Impuls is een landelijke patiëntenvereniging voor mensen met ADHD en aanverwante stoornissen. Op hun website staat veel informatie over ADHD en de themabijeenkomsten die ze door het hele land organiseren. 
  • ADHDvrouw is een initiatief voor en door vrouwen met ADHD. Op hun website staat veel informatie over ADHD bij vrouwen.


Over andere m/v verschillen in gezondheid:

  • In de Kennisagenda Gender en Gezondheid is alle bestaande kennis over m/v verschillen in gezondheid gebundeld en staat beschreven welke kennis nog ontbreekt.
  • ZonMw gaat een Nationaal Kennisprogramma Gender en Gezondheid starten. In hun programmeerstudie lees je welke kennisvragen ze daarmee gaan beantwoorden.


Over m/v verschillen bij specifieke aandoeningen: