Wij zoeken verloskundigen en gynaecologen voor een klankbordsessie over zwangerschap en medicijngebruik!


WOMEN Inc. zoekt verloskundigen en gynaecologen die in gesprek willen gaan over de implementatie van het pREGnant-register in de dagelijkse praktijk van verloskundigen, gynaecologen, apothekers en huisartsen.

Waarom deze klankbordsessie?
Elk jaar worden er ongeveer 170.000 kinderen geboren in Nederland. Vrouwen die zwanger zijn gebruiken regelmatig voorgeschreven medicijnen en zelfzorgmedicijnen. Van de medicijnen die voor 2000 op de markt gekomen zijn, is van meer dan 90% nog onvoldoende bekend over de veiligheid van het gebruik tijdens en rond de zwangerschap. De kennis die er wel is, kan nog beter worden ontsloten richting zorgverleners en vrouwen.

Het zwangerschapsregister pREGnant verzamelt data om inzicht te kunnen geven in de aan- of afwezigheid van mogelijke effecten van medicijngebruik op het verloop van de zwangerschap en de gezondheid van het (ongeboren) kind. Hierbij worden alle ervaringen van zwangere vrouwen omgezet naar toepasbare kennis voor verloskundigen, gynaecologen, apothekers, huisartsen en medisch specialisten, waardoor bestaande geneesmiddelen effectiever, veiliger en doelmatiger kunnen worden ingezet.

Doel van de klankbordsessie
Om de kennis over de invloed van medicijngebruik op zwangerschap en het kind te vergroten, is het belangrijk dat het aantal vrouwen dat bijdraagt aan het register de komende jaren flink gaat toenemen. Om een flinke impuls te geven aan de zichtbaarheid en duurzame inbedding van het register in de geboortezorg is de Coalitie Zwangerschapsregister - bestaande uit bijwerkingencentrum Lareb, WOMEN Inc., de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie - opgezet.

Graag willen we met experts van gedachten wisselen over het gebruik, de implementatie en de toepassing van pREGnant. We zullen gezamenlijk ingaan op wat er nodig is om het gebruik van pREGnant te stimuleren en wanneer de uitkomsten van het register het beste toepasbaar zullen zijn voor de betrokken vrouwen en zorgprofessionals.


Praktische details:

  • De bijeenkomst vindt plaats op 22 januari bij Domus Medica in Utrecht.
  • Het tijdstip: 10.00 - 12.30 uur, inclusief lunch
  • Uw tijdsinvestering wordt vergoed door middel van een reiskostenvergoeding en vacatiegeld.


U kunt zich aanmelden via het onderstaande aanmeldformulier. Voor verdere vragen kunt u zich richten tot xanne@womeninc.nl.