Themasessie Ouderschap en werk

Kinderen spelen een belangrijke rol in het leven van veel mensen met betaald werk. Vanaf het moment dat zij kinderen krijgen, hebben zij er als het ware een baan bij. Welke rol kunnen werkgevers spelen in het bewaren van de balans?

Een inclusieve werkgever houdt rekening met deze belangrijke levensfase in het leven van de werknemer. In plaats van ouderschap te zien als een probleem (van met name vrouwen) dat werknemers thuis moeten laten, is het belangrijk het bespreekbaar te maken op het werk. Vrouwen verrichten gemiddeld 1,5 keer meer onbetaalde zorgtaken dan mannen en ervaren daardoor vaker uitdagingen in het combineren van werk- en zorgtaken.

Voor werkgevers is aandacht besteden aan ouderschap en werk een effectieve manier om verzuim door stress te voorkomen en te zorgen voor behoud van talent. 

In deze themasessie ga je aan de slag met ouderschap en werk. We starten met een korte introductie op het thema waarbij een van onze experts het belang van aandacht voor ouderschap op de werkvloer uitlegt en de huidige stand van zaken bespreekt. Vervolgens gaan we in kleine groepen onder leiding van een gespreksleider aan de slag met de aanTafel methodiek, een gespreksmethode waarbij je snel tot de kern komt. Deze gesprekken zijn geschikt voor alle vrouwen die het ouderschap combineren met een betaalde baan en daarin zoeken naar de juiste balans, en voor managers (zowel mannen als vrouwen) die een rol hebben het begeleiden van werknemers die ook ouders zijn.

Na afloop van deze aanTafel gesprekken maakt WOMEN Inc. een geanonimiseerde analyse van de resultaten. De organisatie ontvangt aansluitend een rapport met de inzichten en verbeterpunten.

Praktische informatie

  • De themasessie duurt 2,5 tot 3 uur, afhankelijk van de specifieke wensen*
  • Aantal deelnemers: max. 30 deelnemers
  • Prijs: €8.000 tot € 15.000,- excl. BTW** 
  • Taal: Nederlands
  • Informatie vs. interactie: 20% informatie en 80% interactie
*Wij kunnen ook themasessies organiseren over een van onze andere expertisegebieden, zoals doorstroom en representatie.
**Dit is een prijsindicatie voor de themasessie, het voorbereidend werk inclusief een analyserapport na afloop. Afhankelijk van de exacte wensen, afspraken en het type organisatie kan deze prijs enigszins afwijken.
Ik heb interesse in deze sessie