Themasessie Doorstroom en representatie

Veel organisaties maken werk van het binnenhalen van divers talent, maar vergeten daarna aandacht te besteden aan de doorstroommogelijkheden. In deze themasessie leer je hoe je doorstroom in de organisatie stimuleert en hoe je zorgt voor diverse representatie in alle lagen van de organisatie.

Nederland loopt achter als het gaat om doorstroom en representatie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Het ingroeiquotum is een positieve doorbraak, maar er is meer nodig om doorstroom van vrouwen naar besluitvormende posities te stimuleren. Voor werkgevers is aandacht besteden aan doorstroom en representatie een effectieve manier om te zorgen voor behoud van talent. 

In deze themasessie ga je aan de slag met deze thema’s. We starten met een korte introductie op het thema doorstroom en representatie, waarbij een van onze experts het belang van doorstroom en representatie uitlegt en de huidige stand van zaken bespreekt. Optioneel maken we een video waarin we een rolmodel uit de organisatie interviewen ter inspiratie voor de overige werknemers. Vervolgens gaan we in kleine groepen onder leiding van een gespreksleider aan de slag met de aanTafel methodiek, een gespreksmethode waarbij je snel tot de kern komt. Deze gesprekken zijn vooral geschikt voor vrouwen die mogelijk op het punt staan om door te stromen of die ambitie hebben en voor managers (zowel mannen als vrouwen) die een rol hebben in de doorstroom van talent.

Na afloop van deze aanTafel gesprekken maakt WOMEN Inc. een geanonimiseerde analyse van de resultaten. De organisatie ontvangt aansluitend een rapport met de inzichten en verbeterpunten.

Praktische informatie

  • De themasessie duurt 2,5 tot 3 uur, afhankelijk van de specifieke wensen*
  • Aantal deelnemers: max. 30 deelnemers
  • Prijs: €8.000 tot € 15.000,- excl. BTW** 
  • Taal: Nederlands
  • Informatie vs. interactie: 20% informatie en 80% interactie
*Wij kunnen ook themasessies organiseren over een van onze andere expertisegebieden, zoals werk-zorgverdeling bij pril ouderschap.
**
Dit is een prijsindicatie voor de themasessie, het voorbereidend werk inclusief een op maat gemaakte video met een rolmodel uit de organisatie en een analyserapport na afloop. Afhankelijk van de exacte wensen, afspraken en het type organisatie kan deze prijs enigszins afwijken. 
Ik heb interesse in deze sessie