aanTafel gesprekssessies

Een belangrijk onderdeel van inclusief werkgeverschap is inzicht in de behoeftes en uitdagingen van jouw medewerkers, zodat het beleid hierop aansluit. Onze aanTafel gesprekssessies zijn de perfecte methode om deze inzichten te verkrijgen.

Veel werknemers ervaren drempels die invloed hebben op hun arbeidskansen. Zo nemen vrouwen nog altijd 1,5 keer meer zorgtaken op zich dan mannen en zijn werkplekken niet altijd gericht op mensen met een beperking.
Dit beïnvloedt de prestaties en inzetbaarheid van medewerkers. Voor werkgevers vormt dit een uitdaging, maar ook een kans om met zorgvriendelijk en inclusief werkgeverschap talent aan te trekken en te behouden.

Maar hoe creëer je als werkgever een effectief en eerlijk beleid dat bijdraagt aan eerlijke kansen, minder verzuim, lagere kosten, betere resultaten en een hogere productiviteit van de medewerkers? Door middel van de aanTafel gesprekssessies kunnen werknemers hun uitdagingen en behoeften op het gebied van o.a. doorstroom, ontwikkeling, ouderschap, werk-zorgverdeling kenbaar maken. Dit levert inzichten op die essentieel zijn bij het maken van inclusief en zorgvriendelijk beleid.

Praktische informatie

Het gesprek wordt gevoerd onder leiding van een getrainde gespreksleider aan de hand van een speciaal ontwikkelde gespreksmethodiek. Van tevoren stemmen we af welke vragen centraal staan en goed aansluiten bij de doelen van het gesprek. Na afloop van het gesprek wordt een analyse opgesteld door een onderzoeksexpert. Deze analyse geeft inzicht, kennis en advies omtrent vervolgstappen die jij kunt zetten als werkgever.

Arbeid & Zorg

Voor het project Arbeid & Zorg zijn wij op zoek naar werkgevers die aan de slag willen met een zorgthema middels een aanTafel gesprekssessie. Wil jij dieper ingaan op de ervaring van medewerkers op het gebied van bijvoorbeeld mantelzorg of het krijgen van een kind in een regenboogfamilie? Neem contact met ons op!

Interesse?

Neem contact op met Karlijn Straver

E-mail Karlijn