Veelgestelde vragen over Vrouwenkiesrecht

Wanneer is het kiesrecht voor vrouwen ingevoerd?

Vrouwen mogen sinds 1919 mee stemmen met de verkiezingen. 

Waarom wordt alleen het kiesrecht van vrouwen zo uitgebreid gevierd?

Vanaf 1848 kregen steeds meer Nederlanders het recht om te stemmen. Dit gebeurde in verschillende stappen. Allereerst mogen rijke mannen meestemmen die een bepaald bedrag aan belasting kunnen betalen. Dit wordt stapsgewijs uitgebreid zodat mannen die minder belasting betalen ook mee kunnen stemmen. In 1917 wordt er een algemene kiesrecht voor alle mannen ingevoerd.

Het bijzondere aan het kiesrecht van vrouwen is dat in eerste instantie nergens in de grondwet wordt genoemd dat vrouwen niet mogen stemmen. Pas nadat vrouwen hiernaar beginnen te vragen wordt er expliciet in de wet opgenomen dat vrouwen niet mogen stemmen. In hele Europa wordt er een belangrijke strijd geleverd door vrouwen die pleiten voor hun kiesrecht. Dit wordt ook gekenmerkt als de eerste feministische golf in Europa. Pas in 1919 was er echt sprake van een algemeen kiesrecht omdat vrouwen nu eindelijk ook mee mogen stemmen.

 
Hoe zit het met het kiesrecht in de (voormalige) Nederlandse koloniën en Nederlandse Antillen?

In Nederland mogen mannen én vrouwen vanaf 1919 stemmen. Maar in Nederlands-Indië, Suriname en op de Nederlandse Antillen geldt dat niet. Daar mogen alleen mannen stemmen die een bepaalde belasting betalen. Dat zijn vooral witte mannen. Moises Frumencio da Costa Gomez wil op Curaçao meer inspraak voor zwarte inwoners. Volgens hem zijn alle Curaçaoënaars ook Nederlanders. Daar hoort stemrecht bij. Pas in april 1948 is het zo ver: Suriname en de Nederlandse Antillen krijgen algemeen kiesrecht. Een jaar later erkent Nederland Indonesië als zelfstandig land. Nederlandse Indiërs die terugkomen naar Nederland krijgen dan stemrecht. Dat zijn ruim 300.000 mensen. (bron: ikviermijnstem.nl).

 
Wat heeft het vrouwenkiesrecht te maken met Internationale Vrouwendag?

Vrouwendag wordt in Nederland gevierd sinds 1912. Deze vond toen nog niet op 8 maart plaats, zoals nu gebruikelijk het geval is, maar op 12 mei. De dag stond in het teken van Algemeen Vrouwenkiesrecht. Tien jaar later, in 1922, werd 8 maart gekozen als vaste datum voor Internationale Vrouwendag.

De dag is in het leven geroepen om wereldwijd aandacht te vragen voor thema’s rondom vrouwenrechten. In de jaren ‘20 en ‘30 betrof dit vooral het vrouwenkiesrecht, in de jaren ‘60 en ‘70 stond het in het teken van de Tweede Feministische Golf die aandacht vroeg voor het recht op abortus en seksuele vrijheid. Aan het eind van deze periode, in 1978, heeft de VN Internationale Vrouwendag officieel erkend. Sindsdien worden rond 8 maart wereldwijd activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor de rechten van vrouwen.

 
Waar kan ik meer lezen over de geschiedenis van het vrouwenkiesrecht?

Atria is het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Op hun website kan je meer lezen over de geschiedenis en de vrouwen die het verschil hebben gemaakt. Ook leuk om een keer het archief te bezoeken waar ze één van de oudste collecties over vrouwen en gender wereldwijd hebben.