Literatuurstudie Amsterdam UMC

Nederland telt momenteel ongeveer 1,8 miljoen werkende vrouwen tussen de 25 en 45. De meeste zwangere vrouwen vallen in die leeftijdscategorie. Er zijn dus veel vrouwen die zwangerschap en werk moeten combineren. Daarom is er een literatuurstudie uitgevoerd door de afdeling Metamedica van het Amsterdam UMC, waarin de relatie tussen zwangerschap, gezondheid en werk wordt onderzocht. Wat weten we al over deze onderwerpen? En waar ontbreekt nog kennis? 
 

Uit het onderzoek komen de volgende conclusies: 


» Zwangerschap wordt nog steeds gezien als iets wat behoort tot het privédomein. Hierdoor wordt niet genoeg aandacht besteed aan de rol van de werkplek en de werkgever in de gezondheid van vrouwen tijdens hun zwangerschap.

» Werk draagt bij aan de ontwikkeling van vrouwen en zij zien sociale contacten en waardering vanuit het werk als belangrijke toegevoegde waarde. Ook zwangere vrouwen vinden het belangrijk om hun werk goed blijven doen en als professional gezien worden, ondanks hun fysieke en mentale ongemakken die de zwangerschap met zich meebrengt. 

» Tijdige aanpassingen van werktaken kunnen het zwangerschapsverloop positief beïnvloeden en (langdurig) ziekteverzuim voorkomen, maar deze aanpassingen worden lang niet altijd uitgevoerd. 

» Om met de ongemakken die met zwangerschap komen om te gaan, is het van belang dat vrouwen genoeg flexibiliteit op de werkvloer krijgen, zodat ze zelf zo goed mogelijk voor hun gezondheid kunnen zorgen.  

» Er is nog veel onderzoek nodig naar de relatie tussen zwangerschap, gezondheid en werk. Met name is het van belang om te kijken naar de gezondheidsgevolgen voor zwangere vrouwen die werken in banen waar ze veel moeten staan, lopen en tillen. 
 

​​​​​​​Klik hier om het volledige onderzoek te lezen