Interview: Amsterdam UMC

 

Nicole van Nimwegen is programmamanager duurzame inzetbaarheid bij het Amsterdam UMC. Bij het UMC werken veel vrouwen. Wij spraken Nicole over hoe zij op de werkvloer rekening houdt met vrouwspecifieke levensfasen zoals de  overgang. 

 

 

Duurzame inzetbaarheid, wat houdt dat in? 
“Om ervoor te zorgen dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn, kijk je als werkgever naar de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Je wil dat mensen vitaal en met plezier hun werk kunnen doen. Soms ontwikkel je beleid, bijvoorbeeld wanneer iets voor een grote groep medewerkers van toepassing is en in andere situaties maak je maatwerkafspraken. De overgang is één van de thema’s waar we op dit moment extra aandacht voor hebben”

 

Waarom zijn jullie met het onderwerp overgang aan de slag gegaan? 
“We kregen cijfers binnen over het verzuim onder vrouwen tussen de 45-66 jaar. Die data en informatie was voor ons wel de trigger om het serieus te nemen. Onze organisatie bestaat voor 70% uit vrouwen, dus het is belangrijk dat we met juist deze onderwerpen aan de slag gaan. We gingen die cijfers doornemen en kijken wat dat dan betekent voor de organisatie, hoeveel vrouwen in de overgang hebben we en wat is het verzuim. Wat ook helpt is dat we mensen hebben die het belang ervan inzien. Het kost tijd om mensen te overtuigen, maar het is fijn als je data beschikbaar hebt zodat je kan laten zien dat je het over een probleem hebt. Met de hoge werkdruk in de zorg en de krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk om te weten dat je voor bepaalde groepen gewoon relatief eenvoudige interventies kan inzetten, want dat zijn het wel.” 

 

Wat voor uitdagingen komen jullie tegen met werknemers die te maken hebben met zwangerschap en de overgang?
“Problemen worden veel te laat aangekaart. Ik zie dat zwangerschap, maar vooral ook de overgang, nog heel erg in de taboesfeer hangt. Klachten worden niet herkend en niet erkend. Daardoor werken vrouwen maar door, totdat het echt niet meer gaat. Op dat moment is het verzuim veel langer en dat is voor zowel de medewerker maar ook voor de organisatie vervelender. Veel problemen hadden makkelijk voorkomen kunnen worden door een beetje extra ruimte om dit soort zaken op tijd te bespreken.” 

 

Vaak horen we ook dat mensen zeggen dat overgangsklachten er gewoon bij horen, dat je je daar als vrouw maar gewoon bij neer moet leggen. Wat vinden jullie daarvan?
“Door te zeggen ‘het hoort erbij’, kijk je eigenlijk niet naar de mogelijke oplossingen. We gebruiken de week van de overgang om te werken aan bewustwording bij de vrouwen zelf maar ook aan de omgeving van die vrouwen, zodat het onderwerp beter bespreekbaar is. Zo organiseren we bijvoorbeeld twee themalunches met de overgang als onderwerp waarmee we proberen duidelijk te maken: je staat er niet alleen in. Geef het aan als je problemen op het werk ervaart vanwege de overgang, dan proberen we daar iets mee te doen. Door het onderwerp bespreekbaar te maken hopen we medewerkers het gevoel te geven dat er ruimte is om dit soort dingen te bespreken. Dat ze weten dat hun leidinggevende ervoor openstaat op het moment dat ze naar hen toe gaan en zeggen ‘ik heb overgangsklachten, dat betekent dat ik sommige diensten minder goed kan draaien’.”

 

Wil je ook in gesprek gaan met je medewerkers? Lees hier hoe je dat kan aanpakken!

 

Veel vrouwen willen het niet over hun klachten hebben omdat ze het gevoel hebben dat ze dan te veel klagen, of dat het effect heeft op hun carrière. Hoe stellen jullie die vrouwen gerust? 
“Ik denk dat je iemand gerust kan stellen door diegene te laten ervaren dat het veilig is om het er over te hebben. Een veilig gevoel op de werkvloer, het gevoel dat de overgang bespreekbaar is, dat is heel belangrijk. Vrouwen moeten weten dat ze het er over kunnen hebben, dat er geen streep door hun naam gaat als ze er mee komen. Het is belangrijk dat ze samen met hun leidinggevende op zoek kunnen naar oplossingen. In plaats van ongemak of schaamte moeten ze het gevoel hebben dat de werkgever hen kan helpen zodat ze zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Het geeft ruimte als vrouwen in de overgang voelen dat ze niet worden uitgelachen of afgeschreven, dat ze gewoon een medewerker zijn die wat anders in hun vel zit waardoor het werk net even anders ingericht moet worden.”

 

“Het geeft ruimte als vrouwen in de overgang voelen dat ze niet worden uitgelachen of afgeschreven, dat ze gewoon een medewerker zijn die wat anders in hun vel zit waardoor het werk net even anders ingericht moet worden.” 

 

Wat voor tips heb je voor andere werkgevers die ook met deze onderwerpen aan de slag willen? 
“Maak gebruik van datgene wat je hebt. Als werkgever kun je ook zonder al te veel financiële middelen veel vooruitgang boeken op dit onderwerp. Een overgangsconsulent zit bijvoorbeeld al in veel verzekeringspakketten, mensen weten het alleen niet. Maak een bezoek aan een overgangsconsulent laagdrempelig door het onder werktijd aan te bieden. Kijk vooral naar wat er mogelijk is binnen jouw organisatie en laat je creativiteit er op los. Stel het niet uit. Alleen al het aankaarten van het onderwerp binnen de organisatie zorgt dat werknemers meer ruimte voelen om het er over te hebben.”