Onderteken de petitie:

    

Vrouwen leven in slechtere gezondheid dan mannen, omdat de gezondheidszorg grotendeels is gebaseerd op het mannenlichaam. Onderzoek is van oudsher gedaan op mannen: vrouwen zijn, vanwege hun schommelende hormoonspiegel en kans op zwangerschap, moeilijker en duurder om te onderzoeken. Consequentie: we weten minder van het vrouwenlichaam en vrouwspecifieke aandoeningen. Zo blijkt uit sommige onderzoeken dat 54% van de hartinfarcten bij vrouwen niet wordt herkend en zijn medicijnen vaak niet getest op vrouwen waardoor vrouwen twee keer zoveel kans hebben op bijwerkingen dan mannen.

Onwetendheid over het vrouwenlichaam bedreigt levens. Daarom heeft WOMEN Inc. in 2012 de Alliantie Gender & Gezondheid opgericht die zich inzet voor een kwalitatieve gezondheidszorg voor iedereen. Sindsdien zijn belangrijke stappen gezet richting de erkenning van verschillen tussen vrouwen en mannen in fysieke en mentale gezondheid. Structurele erkenning en toepassing van de kennis over deze genderverschillen in onderzoek, preventie, diagnose en behandeling is nodig. We roepen de overheid dan ook op om meer en langdurig geld te investeren in onderzoek naar genderverschillen en de borging op lange termijn te verzekeren, bijvoorbeeld door programma's op kennisontsluiting. Daarnaast moet VWS structureel rekening houden met genderverschillen bij het vormgeven van al haar beleid, zoals bij het preventiebeleid. Daarmee verbetert de kwaliteit van de gezondheidszorg, de kwaliteit van leven van vrouwen en mannen, én worden er minder onnodige zorgkosten gemaakt.

We streven uiteindelijk naar een gezondheidszorg op maat die rekening houdt met diversiteitsaspecten als: sekse, gender, seksuele oriëntatie, etniciteit, mentale of fysieke beperking.

Lees de andere punten: