Tips voor werkgevers

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een lijst met tips gemaakt voor organisaties om grip te krijgen op gelijke lonen binnen de organisatie. Deze tips kunnen werkgevers en HR-professionals helpen om meer transparantie over het beloningsbeleid te creëren en loonverschillen op te heffen.

 

1. Schaal een werknemer niet te hoog in bij salarisonderhandelingen.

Zeker bij arbeidsmarktkrapte komt dat veel voor. Als je een werknemer vervolgens te hoog inschaalt, kunnen beloningsverschillen ontstaan die niets te maken hebben met de waarde van de arbeid. Een andere werknemer kan dan op basis van de gelijkebehandelingswetgeving ook meer loon eisen. Je loopt dan dus een risico.

 

2. Scheid functiegroepen en de salarisschalen in je administratieve systeem

Hierdoor loop je geen risico dat de grens tussen functieniveau en salarisschaal op een iets langere termijn vervaagt. In dat geval kun je niet meer uit het systeem opmaken of de schaal inderdaad ook de zwaarte van de functie aangeeft.

 

3. Beloon binnen de salarisschaal van de functiegroep

Het komt voor dat werknemers boven de salarisschaal van hun functiegroep zijn ingeschaald. Bijvoorbeeld omdat ze zwaardere taken zijn gaan doen. Dat is echter niet verstandig. Je kunt dan beter de functie herwaarderen. Leidt dit tot een hogere functiegroep? Dan hoort daar een hogere beloning bij en niet eerder. 

 

4. Beloon tijdelijke omstandigheden met een toeslag

Hierdoor hebben bijvoorbeeld arbeidsmarktkrapte of extra taken geen effect in de toekomst. Een hogere inschaling of meer belonen heeft dat wél. 

 

5. Neem bij inschaling niet het laatstverdiende salaris als uitgangspunt

Het kan zijn dat een werknemer in een eerdere functie te weinig of juist teveel salaris kreeg. Of dat die functie niet te vergelijken is met de nieuwe functie. Alleen de relevante werkervaring voor de nieuwe functie is van belang bij de inschaling.

 

6. Geef salarisgaranties in de vorm van tijdelijke toeslagen

Er zijn verschillende situaties waarbij je als werkgever een salaris wilt garanderen. Bijvoorbeeld na een fusie, functieherwaardering of bij een demotie. Hierdoor kunnen echter salarisverschillen ontstaan. Daarom is het vaak beter een garantie in de vorm van een tijdelijke toeslag te geven. Deze kun je vervolgens langzaam afbouwen.

 

Lees meer

Peiling onder werkgevers          Good practice: Aegon

Good practice: Microsoft          4 mythes over de loonkloof