Microsoft over uitgebreid verlof

Een deel van de loonkloof wordt veroorzaakt doordat vrouwen vaker dan mannen parttime werken, bijvoorbeeld omdat ze nog altijd 1,5 keer meer (onbetaalde) zorgtaken op zich nemen. Dit komt onder andere doordat vrouwen door het korte partnerverlof in Nederland vaak meteen als hoofdverantwoordelijke voor de zorg van de kinderen worden aangesteld. Dit kan een negatief effect hebben op de loopbaan van vrouwen en ontneemt hun partners kansen om te zorgen voor hun kinderen. 

Op 27 september 2018 stemde de Tweede Kamer in met het verzoek om het betaalde kraamverlof voor partners van vrouwen die net zijn bevallen in Nederland uit te breiden van twee naar vijf dagen. Een stap in de goede richting, absoluut, maar vijf dagen is nog steeds een ontzettend korte tijd om te wennen aan je nieuwe rol als ouder. Een bedrijf dat dat begrijpt is Microsoft, die zelf het initiatief nam om partnerverlof, zorgverlof en zwangerschapsverlof te verlengen. Volgens het nieuwe beleid krijgen:
 

- partners van vrouwen die net zijn bevallen zes weken betaald verlof;
- werknemers vier weken betaald verlof om voor een ziek familielid te zorgen;
- werknemers een verhoging van zwangerschapsverlof van zestien naar twintig weken;
- medewerkers die een kind adopteren zes weken volledig betaald verlof, in plaats van de wettelijk verplichte vier. 

 

WOMEN Inc. sprak met Edith Veltman-Lankhorst, HR businesspartner bij Microsoft en onder andere bezig met het praktisch implementeren van het nieuwe beleid omtrent ‘family leave’. 

 

Hoi Edith! Sinds wanneer hebben jullie deze regeling? 

“Sinds januari van dit jaar. Informeel was natuurlijk altijd al best veel mogelijk qua ondersteuning, bijvoorbeeld wanneer iemand mantelzorger was. Die mogelijkheden zijn nu formeel gemaakt, waardoor mensen veel meer de verantwoordelijkheid en vrijheid voelen om er gebruik van te maken. Niet iedereen deelt zijn of haar privézaken op het werk, en sommige mensen hebben daardoor vaak geschipperd om toch hun werk goed te blijven doen. Het feit dat je nu expliciet beroep kan doen op deze family leave en er een beleid voor is, maakt die stap minder groot. Het enthousiasme bij de werknemers voor de nieuwe regeling is dan ook heel groot.”

 

"Het feit dat je nu expliciet beroep kan doen op deze family leave en er een beleid voor is, maakt die stap minder groot."

 

Kost zo’n regeling jullie niet heel veel geld? 

“Dat durf ik nog niet te zeggen, maar ik denk dat het hand in hand gaat met een lager ziekteverzuim. Ik denk als je dit commitment geeft, dat je er als werkgever ook wel weer iets voor terug krijgt. Wat het ons in harde cijfers oplevert hebben we nog niet helder. We geloven daar wel heel erg in, dat het ons uiteindelijk iets terugbrengt.” 

 

Is de regeling al veel gebruikt? Ik kan me voorstellen dat het even duurt voordat er zo’n cultuuromslag komt.

“Die cultuurverandering hebben we eigenlijk al doorgemaakt toen we tien jaar geleden met het ‘nieuwe werken’ begonnen, waarbij mensen met behulp van onze technologie veel flexibeler konden indelen hoe ze hun week spenderen. Veel ouders hebben toen al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een dag thuis te werken, of bijvoorbeeld een dag geen opvang te regelen en ‘s avonds wat meer te werken. Daar zie je dat we over de jaren heen steeds bewegen naar meer flexibiliteit die ook door collega’s omarmd wordt. Bijvoorbeeld dat vaders of moeders om half negen ‘s ochtend een meeting niet accepteren omdat ze hun kinderen naar school brengen. Of een man die woensdagmiddag zegt “Ik ben er niet, ik heb een balletuitvoering van mijn dochter”. Dat is al heel lang zo.” 

 

En wat is jullie motivatie om zo flexibel te willen zijn?

“Microsoft wil graag bijdragen aan een goede work-life balance van haar medewerkers en ze beter ondersteunen bij alle aspecten van het leven. We hebben de ambitie om een afspiegeling van de maatschappij te zijn. Dat is in de IT sector soms best lastig, maar deze regelingen dragen bij aan het versneld realiseren van die ambitie. Een verruimd family leave speelt in op de behoefte van flexibiliteit van de nieuwe generatie, maar ook op de behoefte van de zogenaamde sandwich generatie die zorg draagt voor hun kinderen in combinatie met de zorg voor hun ouders.” 

 

"Een verruimd family leave speelt in op de behoefte van flexibiliteit van de nieuwe generatie, maar ook op de behoefte van de zogenaamde sandwich generatie die zorg draagt voor hun kinderen in combinatie met de zorg voor hun ouders.”

 

Zou een langer zwangerschaps- partner en zorgverlof niet wettelijk ingevoerd moeten worden? 

“Ja, ik vind van wel. Het feit dat we dit zelf invoeren betekent dat we geloven dat het iets brengt. Dat is ook een beetje waar de maatschappij naartoe beweegt, je hoort bijvoorbeeld dat er veel meer beroep gedaan gaat worden op mantelzorgers de komende jaren.” Veltman-Lankhorst, lachend:  “Maar voor nu vinden we het ook niet erg om nog even onderscheidend te zijn, haha.”

 

Edith Veltman is HR businesspartner bij Microsoft, waar ze en onder andere bezig is met het praktisch implementeren van het nieuwe beleid omtrent ‘family leave’. 

Diversiteit, representatie van vrouwen en work-life balance zijn belangrijke thema's voor Microsoft. Daar spraken zij ook over op ons laatste event over inclusief werkgeverschap.
 

 

Lees meer

Good practice: Aegon          Tips voor werkgevers

Peiling onder werkgevers          Wat jij kan doen