Waarom deze campagne?

Met de campagne Komt een mens bij de dokter agenderen we het belang van gezondheidszorg op maat, omdat iedere patiënt anders is. We roepen patiënten en cliënten op open te zijn naar zorgprofessionals over hun identiteit en aandoeningen, zodat ze de zorg krijgen die bij hen past en geven ze handvatten om hier iets mee (of aan) te doen. We roepen u als zorgverlener op uw verantwoordelijkheid te nemen om zorg op maat te bieden. Verkeerde aannames, schaamte en ontbrekende kennis staan passende zorg nog te vaak in de weg. Samen kunnen we dat veranderen. We hopen, en verwachten, dat deze campagne bijdraagt aan een grotere openheid in de spreekkamer en dat er nog beter rekening wordt gehouden met wat een patiënt of cliënt uniek maakt. 

Bent u LHBTI-vriendelijk?

Roze in Wit heeft als doel de zorgsector inclusiever en diverser te maken. Het ondersteunt LHBTI-zorgverleners, maar ook LHBTI-patiënten. Op de lijst die online gepubliceerd wordt, kunnen patiënten terugvinden of een arts LHBTI-vriendelijk is, zodat ze weten dat ze in goede handen zijn. Op deze manier draagt Roze in Wit bij aan zichtbaarheid en veiligheid van de LHBTI-gemeenschap. U kunt zich via de website ook aanmelden, zodat u op de lijst komt. 

"Het gaat erom dat je, als dokter, maatschap, ziekenhuis of landelijke organisatie aangeeft dat je LHBTI+ friendly bent, omdat je je realiseert dat het belangrijk is."
 

Bekijk voor meer informatie de website van Roze in Wit

Gratis online training Jong en Transgender

In elke klas zit gemiddeld één leerling die zich niet thuis voelt in het hokje ‘jongen’ of ‘meisje’. Vaak blijven deze kinderen onder de radar, wat kan leiden tot psychische klachten. De cijfers liegen er niet om; meer dan 2 op 3 overwegen suïcide. U als professional die werkt met jeugdigen kunt een belangrijke bijdrage leveren om deze kinderen te helpen. Door middel van praktijkgerichte opdrachten leert u in de online training Jong & Transgender hoe u gendervraagstukken bij kinderen en jongeren vroeg kunt signaleren en bespreekbaar kunt maken. Deze module gaat over kinderen in de leeftijdsgroep van 2 tot 18 jaar.

» Ga direct naar de training

Seks in de praktijk

Seksindepraktijk.nl biedt zorgprofessionals concrete handvatten om seksualiteit en seksuele gezondheid bespreekbaar te maken met een cliënt of patiënt. De website geeft informatie en tips over verschillende thema’s van seksuele gezondheid, waaronder seksuele - en genderdiversiteit. De website bevat een overzicht van materialen en trainingen die u als zorgprofessional kunt gebruiken bij het bieden van kwalitatief goede zorg in relatie tot deze thema’s.

Seks in de praktijk

Handreiking Hiv Vereniging

De Hiv Vereniging zet zich in voor gelijke behandeling van mensen met hiv. Hiervoor heeft de vereniging onder andere een handreiking voor zorgprofessionals opgesteld, over n=n: niet meetbaar is niet overdraagbaar. Een persoon met hiv met een onderdrukt virus kan hiv niet overdragen. In de handreiking wordt de wetenschap uitgelegd en worden tips gegeven hoe zorgverleners de boodschap in hun werk kunnen toepassen. De handreiking is online beschikbaar als PDF en daarnaast ook als folder te bestellen bij de vereniging.

Handreiking voor n=n in de spreekkamer