Iedere werknemer is anders
 

Directeur-bestuurder van WOMEN Inc. Jannet Vaessen zoekt graag de ongemakkelijkheid op. “Onze hersenen beoordelen iemand die op ons lijkt positiever.” Hoe maken we de vijver breder?


“Is de arbeidsmarkt inclusief? Nee, want vrouwen werken nog altijd minder dan mannen en ook studies worden stereotiep gekozen.” Dat dit consequenties heeft is duidelijk, want Nederland loopt nog altijd achter op andere Europese landen. “Er is een ongelijke verdeling van betaald werk en onbetaalde zorgtaken tussen mannen en vrouwen.” Maar ook etnisch zijn de verschillen groot. “Met een andere culturele achtergrond dan de meerderheid heb je minder kans om geselecteerd te worden voor een sollicitatiegesprek. Slechts één procent van de leidinggevenden heeft een andere culturele achtergrond.”

Het zijn ongemakkelijke feiten. Want hoe selecteren wij eigenlijk zélf? Hebben we zelf ook last van stereotypen? “Onze hersenen beoordelen iemand die op ons lijkt positiever,” legt Vaessen uit en ze geeft meteen ruiterlijk toe: “God ja, dat heb ik zelf ook gedaan.” Als je mensen vraagt om voor zichzelf na te gaan wanneer ze iemand op basis van persoonskenmerken zoals gender, leeftijd, culturele achtergrond, seksualiteit - bewust of onbewust - hebben uitgesloten, dan wordt het vaak licht beschaamd gediscussieerd. Maar die schaamte is precies de bedoeling, benadrukt Vaessen. Want zo ontdekken we ook bij onszelf onderliggende stereotypen waarop we anderen beoordelen. Om het in het vervolg aan te passen.

Bewustwording is de eerste stap in het proces om een inclusieve werkgever te worden. De volgende stappen kun je via LOKET Inc. ontdekken.