De rol van partnerverlof in inclusief werkgeverschap

WOMEN Inc. presenteert de whitepaper ‘Zeven strategieën voor succesvol partnerverlof’. Deze whitepaper is geschreven in samenwerking met TNO, Pro Parents, VDRS en Great Place to Work. Het partnerverlof wordt per juli 2020 uitgebreid met vijf weken maar dit verlof is vrijwillig en partners ontvangen slechts 70% van hun salaris. In de whitepaper wordt duidelijk hoe je als werkgever de kansen benut die het partnerverlof je biedt.


Radiopresentator en de moderator Sander de Heer is blij dat hij en zijn vrouw de zorg voor hun twee jonge kinderen gelijk verdelen maar merkt dat nog veel mensen een eenzijdig beeld van ouderschap hebben: “Ik vertelde vanochtend in de radiostudio dat ik zou gaan spreken over het partnerverlof. Een collega wenste me toen succes met het helpen van zwangere vrouwen. Maar ik wil juist als vader ook meer tijd hebben voor mijn kinderen en ik wil dat het voor mannen en partners meer geaccepteerd is om te genieten van de kleine thuis. Het gaat dus zeker niet alleen om moeders.”
 
De winst van partnerverlof
Marthe de Win van WOMEN Inc. legt uit waarom de whitepaper zo urgent is: “Hij moest er wel komen,” zegt ze. “Vijftig procent van de stellen met kinderen wil werk en zorg het liefst gelijk verdelen, maar slechts tien procent van de gezinnen lukt dit daadwerkelijk.”

Marthe legt uit dat er nog veel traditionele ideeën bestaan over de rollen van vrouwen en mannen. Dit heeft invloed op de keuzes die ouders maken. WOMEN Inc. zet zich in om hierin een doorbraak te creëren. Maar ook beleid rond kinderopvang en de huidige korte verlofregelingen maken het voor ouders moeilijk om werk en zorg gelijk te verdelen. Met de uitbreiding van het verlof per juli 2020 is dit nog niet opgelost: “Dan wordt slechts zeventig procent van het salaris uitbetaald en blijft er dus een financieel argument om het verlof niet op te nemen. Er ligt een belangrijke rol voor werkgevers om het verlof binnen de eigen organisatie te faciliteren. Met de whitepaper benoemen we alle positieve kanten van het verlof voor werkgevers én geven we duidelijke strategieën om het succesvol in te voeren.” 

Nieuwe generatie voorlopers
AT Osborne, VGZ en Cinecenters zijn al voorlopers door hun werknemers een ruimere verlofregeling aan te bieden. Maar ook andere voorlopers die specifiek aan WOMEN Inc. verbonden zijn, lopen voor. WOMEN Inc. noemt ze de INCubators: werkgevers die verschillende uitdagingen op het gebied van inclusiviteit aanpakken. Zowel ABN AMRO als Coca-Cola European Partners breiden het partnerverlof vanaf januari 2020 uit naar zes weken, met behoud van honderd procent van het salaris. Ulla Ellens, Associate Director HR Business Partner van Coca Cola European Partners, legt uit dat dit voort is gekomen uit het INCubators programma: “WOMEN Inc. daagt ons uit en houdt ons scherp zodat we inclusiever gaan denken, het 100% betalen van het partnerverlof is hier een voorbeeld van.”

Rita Sangers, reward specialist ABN AMRO, legt uit dat het wat haar betreft gaat om de vraag wat voor organisatie je wilt zijn: “We zien de toegevoegde waarde van een betere werk-privébalans voor onze medewerkers en zijn ervan overtuigd dat dit ruimere verlof leidt een betere werk en zorg verdeling tussen mannen en vrouwen. Het gaat ons op die manier ook helpen bij het vraagstuk rond vrouwen aan de top.”