Een inclusieve organisatie begint met diversiteit. Maar zonder een inclusieve cultuur zal niet iedereen zich thuis voelen. Wanneer medewerkers (en vooral degenen met een andere culturele, religieuze of ideologische achtergrond dan de meerderheid) het gevoel hebben dat communicatie niet op hen is gericht of hen in een negatief daglicht zet, kan dit bijdragen aan een gevoel van uitsluiting. De taal die je als organisatie spreekt is dan ook van groot belang. Daarom bieden wij de (Incomplete) Stijlgids voor Inclusieve Taal aan zodat elke mail, briefing, powerpoint of interne nieuwsbrief iedere werknemer aanspreekt.

Download hier de WOMEN Inc.-stijlgids