De campagne wordt gefinancierd vanuit de Alliantie Samen werkt het! en het Project Ouderschap & Werk. 

Alliantie Samen werkt het!

De Alliantie Samen werkt het! is een samenwerking van Bureau Clara Wichmann, Movisie, Nederlandse Vrouwen Raad, WO=MEN, WOMEN Inc. en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en loopt van 2018 tot en met 2022.

De Alliantie streeft naar een maatschappij waarin mannen en vrouwen vrije keuze en gelijke mogelijkheden hebben én benutten voor het combineren van betaald werk en onbetaalde zorg. Met de #BeperktZicht campagne wil De Alliantie stereotiepe beeldvorming blootleggen en doorbreken. Want de dominante ideeën die bestaan over de rollen van vrouwen en mannen en de weerspiegeling daarvan in de media vormen een barrière voor gelijkwaardige en vrije keuzes van vrouwen en mannen maken op het gebied van werk en zorg.

 

Project Ouderschap en Werk

Het Project Ouderschap & Werk betreft een werkgeversaanpak die bijdraagt aan de gewenste cultuuromslag voor een gelijke verdeling van werk en zorg, zodat werkgevers zijn voorbereid op de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) en ouders (vaders/moeders) nauw betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling van hun kind. De middel van de #BeperktZicht campagne willen we de stereotiepe beeldvorming op het gebied van werk en zorg aankaarten. 

Het project is een samenwerking tussen WOMEN Inc, VDRS en Pro Parents en wordt gefinancierd door de Bernard van Leer Foundation.