Het belang van bewustwording over beeldvorming

Vaak zijn onze beelden gebaseerd op stereotypen. Er bestaan verschillende stereotypen: over vrouwen en mannen, jong en oud, en zwart en wit bijvoorbeeld.

Seksestereotypen zijn breed gedragen aannames over de eigenschappen, het gedrag en de rol van vrouwen en mannen. Uit wetenschappelijk onderzoek naar seksestereotypen blijkt dat aan vrouwen andere eigenschappen worden toegeschreven dan aan mannen.

Zo worden vrouwen vaak gezien als als gevoelig, lief, sociaal, warm en zorgzaam en mannen als ambitieus, assertief, competitief, competent, dominant en zelfstandig.

M/V verschillen zijn niet erg, ze zijn normaal

Dat er een verschil is, is op zich niet erg. Het is niet meer dan normaal dat er biologische en sociale verschillen zijn tussen vrouwen en mannen, net zoals er grote verschillen zijn tussen verschillende groepen vrouwen. Maar het wordt problematisch als dit het enige is wat je kunt en mag zijn.

De bekende schrijver Chimamanda Ngozie Adichie heeft heel mooi verwoord wat nou precies zo gevaarlijk is aan stereotypes. Ze zegt dat het probleem met stereotypes niet zozeer is dat ze onwaar zijn, maar dat ze onvolledig zijn. Ze maken één verhaal tot het enige verhaal. Dus dat zou betekenen dat je als vrouw alleen maar lief en zorgzaam kunt en hoort te zijn, terwijl er genoeg vrouwen zijn die ook ambitieus of competitief zijn. Andersom geldt dit ook voor mannen: van hen wordt verwacht dat ze ambitieus en competitief zijn, maar niet dat ze ook lief en zorgzaam kunnen zijn.

Effecten van langdurige stereotypering

Langdurige blootstelling aan stereotyperingen in de media zorgt ervoor dat deze stereotyperingen diep geworteld raken in onze hersenen als associaties en concepten. Hierdoor denken we bij het zien van vrouwen als eerste aan lief en zorgzaam. Op het moment dat we een ambitieuze vrouw zien dan komt dat niet overeen met de betekenissen die we binnen een milliseconde koppelen aan vrouwen.

Bij kwalificaties als ambitieus en competitief denken we als eerste aan mannen omdat die betekenissen door stereotype beeldvorming bijna onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.

Verschil tussen beeldvorming en realiteit

Doordat de stereotypes als natuurlijk aanvoelen ontstaat er verwarring tussen beeldvorming en werkelijkheid. Als je een bepaald denkbeeld hebt gevormd, bijvoorbeeld dat vrouwen niet goed kunnen autorijden, en dit wordt constant herhaald, dan ga je ook daadwerkelijk denken dat vrouwen niet kunnen autorijden. Hierdoor wordt het bijzonder lastig om het stereotype beeld te ontkrachten, of om vrouwen geloofwaardig te representeren als uitstekende automobilisten.

Bovendien kan het zijn dat vrouwen gaan denken dat ze ook daadwerkelijk niet goed zijn in autorijden en laten daardoor wellicht hun mannelijke partner vaker achter het stuur zitten, met als gevolg dat ze minder rijervaring hebben en zich minder bekwaam voelen (of ook zijn) in het verkeer.

Op deze manier beschrijven seksestereotypen dus niet alleen hoe vrouwen en mannen zijn, hoe ze zich gedragen en waar ze goed in zijn. Ze schrijven ook voor hoe je je hoort te gedragen en waar je goed in zouden moeten zijn. En dat is precies de reden waarom stereotype beeldvorming invloed heeft op de kansen van vrouwen én mannen.