Feiten & Cijfers

Hoe worden vrouwen en mannen in beeld gebracht?

Aan de basis van beeldvorming ligt representatie, de wijze waarop de realiteit in beeld wordt gebracht. Worden mannen écht vaker in beeld gebracht dan vrouwen? Op welke manier worden ze dan in beeld gebracht? Wat vinden mannen en vrouwen zelf van deze representatie?

Om antwoord te geven op deze vragen hebben wij een selectie van de belangrijkste feiten voor jullie op een rijtje gezet. Om hier nog weinig structureel onderzoek naar wordt gedaan in Nederland, gebruiken we feiten en cijfers uit verschillende onderzoeken die wereldwijd zijn uitgevoerd.

Hoe vaak worden vrouwen en mannen in beeld gebracht?

 • Slechts een kwart van de mensen dat wereldwijd in nieuwsmedia in beeld wordt gebracht is een vrouw. In de afgelopen decennia is er wereldwijd een geleidelijke toename geweest in het aantal vrouwen dat in Nieuwsmedia in beeld is gebracht. Tussen 2010 en 2015 groeit dit aantal niet meer.  

 • In Nederland neemt het aantal vrouwen zelfs af. Slechts 19,5 van de mensen die in nieuwsmedia in beeld worden gebracht is vrouw.  (Bron: Global Media Monitoring Project, 2015)

 • Bij de NPO is slechts 35,4% van de mensen in beeld vrouw. Bij een evenredige representatie zou dit 50% moeten zijn.

 • Het aandeel vrouwen in de media, in de leeftijdscategorie 50 - 59 jaar, is slechts 25%.

 • Vrouwen in advertenties zijn meestal in de 20, terwijl mannen in de 20, 30 of 40 zijn. Dit betekent dat er een grotere diversiteit is onder mannelijke personages dan vrouwelijke personages als het op leeftijd aankomt.  

 • Ook in reclames zijn mannen oververtegenwoordigd. Mannen komen twee keer vaker voor in advertenties als vrouwen. Tussen 2006 en 2016 is dit nauwelijks veranderd.

 • Als vrouwen in advertenties voorkomen krijgen ze veel minder beeldtijd dan mannen: mannen krijgen 4x meer beeldtijd dan vrouwen.

 • 25% van de reclames bevat alleen mannen, terwijl slechts 5% van de reclames alleen vrouwen bevat.

 • 70% van de talkshowgasten in Nederland was man. Hiermee zijn ze oververtegenwoordigd in Nederlandse talkshows.

 • Vrouwen zijn niet alleen minder vaak in beeld, ze hebben ook veel minder spreektijd: Mannen spreken bijna 7x vaker in advertenties dan vrouwen

 • 18% van de reclames bevat alleen een mannen stem, terwijl minder dan 3% van de reclames alleen een vrouwenstem bevat.

 • In populaire films wereldwijd zijn ruim twee keer zoveel mannelijke als vrouwelijke personages.

Op welke manier worden vrouwen en mannen gerepresenteerd?

 • Vrouwen worden 6x vaker in privé omgeving gefotografeerd op nieuws gerelateerde krantenfoto's dan mannen.

 • Mannen komen 3 tot 4 keer vaker aan het woord als bron van het nieuws (politicus, expert of woordvoerder) dan vrouwen.

 • Mannen worden in films wereldwijd veel vaker dan vrouwen neergezet als advocaten, rechters, academici en doktoren.

 • Slechts 13% van de moeders in kinderboeken heeft een betaalde baan, dat is bijna 6x minder dan in werkelijkheid. (bron: Stichting Zo-Ook, 2015)

 • In advertenties praten mannen 3x vaker over macht en succes dan vrouwen.  

 • 1 op de 10 vrouwen wordt in sexy en onthullende kleding weergegeven, dit is 6x vaker dan het aantal mannen in sexy en onthullende kleding.  

 • Vrouwen worden bijna 2x vaker dan mannen in een keuken gerepresenteerd. Mannen komen 2x vaker voor in een setting van een sportevenement.

 • Mannen worden vaker in beeld gebracht terwijl ze aan het werk zijn dan vrouwen. 1 op de 3 mannen tegenover 1 op de 4 vrouwen worden werkend in beeld gebracht.  

 • Mannen worden twee keer zo vaak als vrouwen gerepresenteerd als grappig.

 • Slechts 2% van de advertenties laten intelligente vrouwen zien.

 • Slechts 3% van de advertenties laat vrouwen in leiderschapsposities zien. (Unilever, 2016)

 • Slechts 1% van de advertenties laat vrouwen met humor zien. (Unilever, 2016)

 • Mannen worden in advertenties meer dan twee keer zo vaak (62%) als slim gerepresenteerd dan vrouwen.

 • 12% van de vrouwen was uitgenodigd voor een talkshow om te praten over een ‘vrouw gerelateerd’ onderwerp. Bij mannen was dit in 1% van de gevallen zo.

Hoe reageert het publiek op de representatie van vrouwen en mannen?

 • 40% van de vrouwen herkent zich niet in de vrouwen die ze zien in reclames.

 • In 2015 hebben films met vrouwelijke hoofdrollen gemiddeld 15,8% meer winst opgebracht dan films met mannelijke hoofdrollen.

 • Niet-stereotype reclame uitingen zijn 25% meer effectief.

 • 85% van vrouwen vindt dat de reclame wereld de echte wereld moet inhalen als het gaat om het representeren van vrouwen.

 • 53% van de vrouwen wereldwijd vindt dat er te weinig vrouwelijke rolmodellen zijn in film en tv.

 • 71% van de vrouwen vindt dat de media beter moeten worden in het representeren van vrouwen met verschillende lichaamstypen, leeftijden, etniciteiten.

 • 69% van de vrouwen noemt de toenemende druk vanuit media en reclame om een onrealistisch schoonheidsideaal te bereiken als een belangrijke reden achter hun uiterlijke onzekerheden.

 • Bijna 3 van de 4 mensen (70%) gelooft dat de wereld een betere plek zou zijn als nieuwe generaties niet blootgesteld zouden zijn aan gender stereotypes in media en marketing.

 • 66% van vrouwen zapt zelfs weg als ze vinden dat vrouwen op een stereotype manier in beeld worden gebracht.