'Ze zijn er niet'

'Maar er zijn ook meer mannen die directeur zijn dan vrouwen.'

Media spiegelen de samenleving vaak een seksestereotiepe, traditionele rolverdeling tussen vrouwen en mannen voor. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat langdurige blootstelling aan stereotypen ertoe leidt dat deze aannames diep geworteld raken in onze hersenen als associaties en concepten. En hierdoor ervaren wij deze seksestereotypen niet alleen als een omschrijving van hoe vrouwen en mannen zijn, maar ook hoe vrouwen en mannen zich dienen te gedragen. Zo worden onze ideeën over wat het betekent om man of vrouw te zijn mede gevormd. Deze beeldvorming beïnvloedt de keuzes die we maken, het gedrag dat we ontwikkelen en welke kansen we hebben in onze maatschappij.

Stereotiepe beeldvorming beperkt kansen van groepen die niet aan de heersende norm voldoen. Zo worden vrouwen en etnische minderheden bijvoorbeeld minder snel voor een leidinggevende baan uitgekozen dan witte mannen. Als je jezelf niet herkent in de norm van een witte mannelijke manager of ingenieur, dan zal je je minder snel kunnen voorstellen dat jij dat ook zou kunnen zijn. De beperking van geboden kansen en perspectieven houdt stereotiepe beeldvorming en sociale ongelijkheid in stand. En daarom kiezen meisjes en vrouwen minder vaak voor een traditioneel ‘mannelijke carrière’. Andersom gaat dit ook op: door het gebrek aan aansprekende voorbeelden van mannen die zorgen is die rol voor opgroeiende jongens vaak moeilijk voorstelbaar.

Dat beeldvorming bepalend is voor kansen die we voor onszelf zien, kwam bijvoorbeeld duidelijk naar voren uit een meta-analyse van vijf decennia. Tijdens een test werd kinderen gevraagd een tekening van een wetenschapper te maken. In de jaren ‘60 en ‘70 tekenden 99,5% van de meisjes en jongens een man. Vandaag de dag tekenen nog altijd 65% van de kinderen een man, maar het beeld is dus wel duidelijk veranderd. Dit komt overeen met feit dat er tegenwoordig veel meer vrouwelijke wetenschappers zijn, wat ook in de media is terug te zien.

Ander onderzoek bevestigt dat wanneer de beeldvorming over techniek minder stereotiep zou zijn, er meer vrouwelijke bètarolmodellen zouden zijn en we met zijn allen techniek minder als een 'jongensding' zouden waarderen. Meisjes zullen al op jonge leeftijd een ander perspectief op hun toekomst leren kennen en ze zullen vaker kiezen voor vakken als wiskunde, natuurkunde en techniek.

You can't be what you can't see. – Marie Wilson, the White House Project

De overgrote meerderheid van de mediamakers – 93% – vindt dat vrouwelijke rolmodellen grote invloed hebben op het toekomstperspectief van meisjes. Toch is 88% van de experts die in het nieuws komen een man. Op nieuwsfoto's worden vrouwen zes maal vaker in een huiselijke omgeving gefotografeerd dan mannen. Dit houdt de traditionele beeldvorming – vrouwen zitten thuis zitten en mannen werken buitenshuis – in stand. En vrouwen moeten vooral mooi en slank zijn en krijgen maar weinig ruimte om inhoudelijk een bijdrage te leveren. Om deze stereotiepe beeldvorming te doorbreken zijn meer diverse rolmodellen onmisbaar.

 

'Wij selecteren alleen op kwaliteit'          'Vrouwen willen niet'

Biastesten          Publicaties