'Vrouwen willen niet'

Ze weten dat ze kwetsbaar zijn.

‘Vrouwen willen niet.’ Het is een veelgehoord antwoord van redacties op de vraag waarom er  veel minder vrouwen dan mannen als expert in beeld zijn. Ook zouden vrouwen te genuanceerd zijn, in tegenstelling tot mannen, die 'altijd goed zijn voor scherpe uitspraken en goed zijn in debatteren.' Is dit te wijten aan hun eigen ambitieniveau of is de mannelijke norm hier debet aan?

Van de woordvoerders en de experts die in het nieuws komen is [in Europa; red.] maar circa 20% een vrouw. Nederland haalt dit Europese gemiddelde niet; van de experts in beeld is hier 12% vrouw. – Beperkt Zicht, WOMEN Inc.

Veel mediamakers erkennen dat vrouwen meer kritiek te verduren krijgen dan mannen. En dat is bij online media nog sterker het geval. Zoals een vrouwelijke maker het omschrijft: 'Het is niet zo dat ze niet goed zijn of niet verbaal genoeg. Maar ze zijn vaak te genuanceerd en, belangrijker nog, ze zijn niet ijdel genoeg. Je zou ook kunnen zeggen: vrouwen zijn te slim. Ze zien de risico’s, ze weten dat ze kwetsbaarder zijn.'

De haat en vitriool die mij als vrouw met een mening ten deel valt, is onvoorstelbaar. – Asha ten Broeke, Volkskrant

Dat vrouwen geen gelijke kansen hebben als mannen blijkt uit een analyse van de reacties die vrouwelijke en mannelijke auteurs bij hun stukken kregen op de site van de Volkskrant: vrouwen worden vaker persoonlijk aangevallen dan mannen. Als mannen commentaar krijgen dan is deze meestal gericht op de inhoud van het stuk. ‘Vrouwelijke journalisten worden vaker weggezet als dom of aangesproken met denigrerende termen als meisje of columnistje,’ aldus het artikel in de Volkskrant. Veel vrouwen geven aan geregeld te twijfelen of ze zich moeten uitspreken over bepaalde onderwerpen.

Stereotiepe interviews helpen hier niet bij. Waar mannen voornamelijk vragen krijgen over hun expertisegebied, ging het in gesprekken met vrouwen op topposities steevast over hun uiterlijk en het combineren van werk en zorg. Onderwerpen die voor hun expertise weinig relevant zijn en waar mannen zelden naar wordt gevraagd. Dit is volgens Loes Aaldering al jaren bekend. Maar ze ontdekte in haar promotieonderzoek naar de berichtgeving over vrouwelijke politieke leiders nog een ander fenomeen dat de mannelijke norm bevestigde. Deze vrouwelijke politici worden aanzienlijk minder uitvoerig beoordeeld op leiderschapskwaliteiten die ertoe doen bij verkiezingen dan hun mannelijke opponenten. En dat werkt in hun nadeel.

De rol van de mediamakers lijkt dus cruciaal. Als je een evenredige representatie wilt, zal je hier als mediamaker rekening mee moeten houden. Vrouwelijke makers verdienen de steun van hun mannelijke collega’s, achter en voor de schermen, als ze met niet-inhoudelijke argumenten worden aangevallen. En vrouwelijke specialisten behoren op hun expertise beoordeeld te worden, niet op hun voorkomen.

 

'Wij selecteren alleen op kwaliteit'          'Ze zijn er niet'

Tips & Tricks          Biastesten