Stereotypen Ontkracht

Maar vrouwen kunnen toch ook beter zorgen?

Genderstereotypen zijn breed gedragen aannames over het gedrag, de eigenschappen en  de rollen van mannen en vrouwen. Volgens deze aannames zijn typisch vrouwelijke kwaliteiten ‘lief’, ‘zorgzaam’ en ‘warm’; typisch mannelijke ‘ambitieus’, ‘assertief’ en ‘zelfstandig’. Mannen zouden daarom meer geschikt zijn om leiding te geven en vrouwen zouden beter voor de kinderen kunnen zorgen; een rolverdeling die nog steeds dominant is in Nederland.

"Het probleem met stereotypes is niet dat ze niet waar zijn maar dat ze onvolledig zijn. Ze maken een verhaal tot het enige verhaal." – Chimamanda Adichie 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat langdurige blootstelling aan stereotypen ertoe leidt dat deze aannames diep geworteld raken in onze hersenen als associaties en concepten. En hierdoor ervaren wij deze genderstereotypen niet alleen als een omschrijving van hoe vrouwen en mannen werkelijk zijn, maar ook hoe vrouwen en mannen zich dienen te gedragen. Het is een onbewust en onbedoeld effect van het herhalen van stereotypen. Denkbeelden die ontstaan bij bepaalde beelden gaan aanvoelen als natuurlijk en worden vanzelfsprekend, waardoor het simplistische denkbeeld realiteit wordt. Bijvoorbeeld het stereotype dat moeders beter kunnen zorgen dan mannen, vindt zijn oorsprong in het feit dat vrouwen in onze maatschappij vaker voor de kinderen zorgen. Deze situatie voelt daarom aan als ‘natuurlijk’ en we koppelen ‘moeders’ vaker automatisch aan zorg dan ‘vader’. Maar dit betekent niet dat mannen minder goed kunnen zorgen dan vrouwen.

En waar dat toe leidt? Het stereotype wordt de norm en dat leidt tot bias, een eenzijdig blik. Onze maatschappij verlangt van ons dat we ons gedragen volgens de stereotypen die bestaan over vrouwen en mannen. Doe je dat niet dan wordt je negatief beoordeeld. Onderzoek door Professor Belle Derks toont bijvoorbeeld aan dat onderhandelen voor vrouwen een catch-22 is. Van mannen verwachten we daadkracht en dominantie terwijl we van vrouwen verwachten dat ze vriendelijk en zorgzaam zijn. “Het gevolg is dat we van mannen accepteren als ze hard onderhandelen. Als een vrouw hard onderhandelt wordt ze snel als onaardig gezien, waardoor haar in een onderhandeling minder wordt gegund,” aldus Derks.

Dit leidt tot genderbias wat erop neerkomt dat we de competenties van mannen automatisch als waardevoller waarderen dat die van vrouwen. Uit Zweeds onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat vrouwelijke ondernemers structureel minder financiering ontvangen van durfkapitaalfirma’s dan mannelijke ondernemers. Bij functioneringsgesprekken krijgen vrouwen vagere feedback dan mannen. En vrouwen worden ruim twee keer zo vaak als mannen aangesproken op hun “agressieve” manier van communiceren. Genderbias bepaalt mede de kansen van vrouwen en mannen op een succesvolle carrière. Het voortdurend herhalen van genderstereotypen houdt normatieve en te simplistische ideeën over genderrollen in stand en daarmee de sociale ongelijkheid in de samenleving.

"Het kan alleen veranderen door langdurige, systematische confrontatie met andersoortige beelden. Als astereotypische reclame op een gegeven moment de norm wordt – en daarmee dus stereotypisch wordt – … dan gaat ons onderbewuste ook meeveranderen in die richting."  – Bob Fennis (hoogleraar consumentenpsychologie, RUG)

 

'Wij selecteren alleen op kwaliteit'           'Ze zijn er niet'

'Vrouwen willen niet'            Aan de slag!