Hulpbronnen

Wil jij graag aan de slag met beeldvorming in je eigen organisatie, draagvlak creëren voor diversiteit en werken aan een inclusieve bedrijfscultuur? Deze organisaties kunnen je verder helpen:

 

  • Agora Netwerk: Ben je op zoek naar talenten met een biculturele achtergrond. Het Agora Netwerk kan jou helpen bij het bevorderen van culturele diversiteit in jouw organisatie.

  • Claartje Vinkenburg: Met haar expertise op linguistic bias kan zij jou helpen bij het schrijven van bias-bewuste vacatureteksten en nieuwsberichten.

  • Direction: Esther Mollema heeft veel ervaring op het gebied van verandermanagement, vrouwelijk leiderschap, diversiteit in organisaties en High Performance Organisaties. Zij kan jou helpen met vraagstukken over inclusief werkgeverschap.

  • Diversiteit in Bedrijf: Dit kennisplatform faciliteert de Charter Diversiteit. Zij kunnen je ondersteunen bij het stellen van concrete doelen en een aanpak. Daarnaast verbinden zij verschillende mensen, bedrijven en maatschappelijke organisaties met elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen.

  • ECHO: Dit expertise centrum voor diversiteitsbeleid adviseert organisaties en bedrijven over hun diversiteitsbeleid. Zij bieden een adviestraject op maat aan op het gebied van visie-ontwikkeling, beleidsontwikkeling of implementatie.

  • IZI Solutions: Deze organisatie heeft ervaring met verschillende trajecten op diversiteit en inclusie bij mediaorganisaties. Van diversiteit op de werkvloer tot bias-bewustzijn bij redacties.

  • Topvrouwen.nl: Ben je op zoek naar hooggekwalificeerde en board-ready vrouwen? In deze database zijn vrouwen met relevante werkervaring in het bedrijfsleven of (semi)publieke organisaties in een rol op bestuurs-, directie- of executiveniveau verzameld.

  • VIDM.nl: In deze database is een groot netwerk aan vrouwelijke experts op verschillende onderwerpen verzameld. Met deze expertise kunnen zij redacties helpen om hun kaartenbak te vernieuwen en in contact te komen met nieuwe deskundigen.

  • Zijspreekt: Hèt sprekersbureau voor vrouwelijke deskundigen.

 

Publicaties          Biastesten

Wat is beeldvorming en stereotypering?          Stereotypen ontkracht