Over de Alliantie Samen werkt het!

De Alliantie Samen werkt het! streeft naar een maatschappij waarin vrouwen en mannen daadwerkelijk gelijke kansen krijgen om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren. 


De Alliantie richt zich op vrouwen in een financieel kwetsbare situatie. Specifiek op moeders en/of mantelzorgers die een stap willen maken naar (meer en/of beter) betaald werk en daarmee naar economische zelfstandigheid, maar die belemmeringen ervaren bij het nemen van deze stap. Deze belemmeringen worden bijvoorbeeld gevormd door:

 • laaggeletterdheid;
 • het missen van een startkwalificatie;
 • het hebben van een (arbeids)handicap;
 • discriminatie op grond van gender, leeftijd, beperkingen, zwangerschap of pril moederschap, migranten- of vluchtelingenachtergrond;
 • mismatch aanbod en vraag arbeidsmarkt (verouderde opleiding/ werkervaring);
 • geen toegang tot kinderopvang;
 • gebrek aan passende respijtzorg.

Aanpak & Activiteiten

Om ons doel te bereiken moet zowel op maatschappelijk, institutioneel als individueel niveau verandering plaatsvinden. 

Lees meer over onze werkwijze in onze folder >>

Een actueel overzicht van al onze activiteiten vind je hier.

Een uniek samenwerkingsverband

De Alliantie Samen werkt het! is een uniek samenwerkingsverband tussen 5 verschillende en elkaar tevens versterkende maatschappelijke organisaties:

 • WOMEN Inc. staat bekend om haar expertise op het gebied van publiekscampagnes, het be├»nvloeden van pers & publieke opinie en haar brede netwerk met werkgevers- en werknemersorganisaties en een bereik van 2 miljoen vrouwen;
 • Bureau Clara Wichmann voegt juist haar juridische kennis en expertise met betrekking tot aanpassing/ ontwikkeling wetgeving en regelingen toe;
 • Movisie is de onderzoekspartij met brede kennis van het (door)ontwikkelen, meten en borgen van succesvolle interventies en een relevant professionalsnetwerk binnen de publieke sector;
 • NVR (Nederlandse Vrouwen Raad) zet haar brede landelijke netwerk in met een bereik van 1 miljoen vrouwen;
 • WO=MEN, Dutch Gender Platform is een groot en divers netwerk dat staat voor de internationale agendering en pleitbezorging / belangenbehartiging met aandacht voor verzamelen van internationale good practices.

De Alliantie wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en loopt van 2018 tot en met 2022.

Folder Alliantie Samen werkt het!