Wist je dit?

 • Slechts 50% van de Nederlandse vrouwen is financieel onafhankelijk.
 • Nederland telt ruim 572.000 eenoudergezinnen. In de meeste gevallen betreft het alleenstaande moeders. 
 • Ruim vier miljoen mensen geven mantelzorg. Hiervan is 59% vrouw. 
 • Vrouwen besteden 1,5 keer zoveel tijd aan onbetaalde zorgtaken dan mannen.
 • Ongeveer de helft van alle mensen met financiĆ«le problemen is laaggeletterd. 
 • 43% van de vrouwen heeft op de werkvloer te maken gehad met discriminatie door zwangerschap of pril moederschap.
 • 45-plussers vinden moeilijker werk dan mensen die jonger zijn.
 • 47% van de mensen met een lichamelijke beperking en 41% van de mensen met een chronische ziekte denkt dat dit de reden was voor afwijzing voor een baan
 • Werkzoekenden met een Nederlandse achtergrond hebben grotere kans op een aanbod van een uitzendbureau dan werkzoekenden met een migratie achtergrond.
 • 1,4 miljoen vrouwen ontvangen geen uitkering, volgen geen voltijdonderwijs, hebben een baan van maximaal 12 uur in de week of geen betaald werk.
 • Er zijn in Nederland 964.000 vrouwen zonder startkwalificatie.

Inventarisatie doelgroepen

Om de doelgroepen van de Alliantie Samen werkt het! helder te krijgen is bij de start van de Alliantie een inventarisatie uitgevoerd door Bureau Clara Wichmann en Movisie. De hoofdvraag van deze inventarisatie luidt:

Wat kenmerkt vrouwen in financieel kwetsbare situaties voor wie een zwakke arbeidsmarktpositie in combinatie met onbetaalde zorgtaken een belangrijke belemmering vormt voor deelname aan betaald werk?

Deze vraag is beantwoord met behulp van inzichten uit wetenschappelijke en grijze literatuur, door praktijkonderzoekers te interviewen en met input van vrouwen zelf.

Klik op onderstaande afbeelding om de rapportage in te zien.

 

Over de Alliantie          Lees de folder

Aanpak & Activiteiten