Puntenplan voor Gendergelijkheid

Iedereen in Nederland zou gelijke kansen moeten hebben, ongeacht gender of sekse. Nu is het moment om aan de slag te gaan en gelijke kansen voor vrouwen en mannen daadwerkelijk te realiseren.

7 onmisbare punten voor het komende regeerakkoord

Open het Puntenplan

Met het Stem Gendergelijkheid puntenplan doet WOMEN Inc. concrete aanbevelingen voor het regeerakkoord dat opgesteld wordt na de verkiezingen van 22 november 2023. Het is van groot belang dat deze punten onderdeel worden van het regeerakkoord en de overheid écht werk maakt van gendergelijkheid. Ongeacht de politieke kleur van het nieuwe kabinet.

De ongelijkheid tussen vrouwen en mannen is namelijk nog steeds diep geworteld in ons systeem en in ons beleid. Als de emancipatie van vrouwen op dit tempo doorgaat, is gendergelijkheid in Nederland pas rond het jaar 2100 bereikt.

Daarom hebben we zeven punten ontwikkeld die essentieel zijn voor het bereiken van gendergelijkheid. Zodat de overheid in de komende regeerperiode haar verantwoordelijkheid pakt en een voorbeeldrol neemt in het realiseren van dit doel. Het gaat om de volgende punten: een gelijk speelveld op de arbeidsmarkt; gelijke mogelijkheden en kansen om financiële onafhankelijkheid te realiseren en werk en zorg te verdelen; gezondheidszorg op maat; een veilige omgeving en vrije keuze rondom seksualiteit. En tot slot: een overheid die met AL haar beleid bewust bijdraagt aan het creëren van gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender of sekse.

Fix the system, not the women!