Vrouwen verdienen 3 ton meer!

vrijdag 4 maart 2016
 

Vandaag is het Equal Pay Day in Nederland. Equal Pay Day valt op de 64e dag van het jaar, deze 64 dagen staan symbool voor het aantal dagen dat een vrouw jaarlijks ‘voor niks’ werkt. Vrouwen werken die dagen ‘gratis’, omdat het loonverschil tussen mannen en vrouwen in Nederland nog altijd 17,6% is. En dit komt neer op 3 ton in een werkend leven.

Niets om je druk over te maken, aldus Annemarie Stel in de Volkskrant. Vrouwen vinden het helemaal geen probleem dat ze minder verdienen en er staan allerlei voordelen tegenover zoals ruimte voor andere dingen. Welke dingen dan? Want in de meeste gevallen staan daar zorgtaken tegenover, zoals de (onbetaalde) zorg voor kinderen en het huishouden. En steeds vaker vullen vrouwen deze ‘tijd voor zichzelf’ op met mantelzorgtaken. Want dat is wat de overheid nu van ons verlangt. Zorg niet meer als betaalde baan, maar als vrijwilligerswerk.

Het loonverschil in Nederland is dus wel degelijk een probleem, want het bepaalt voor een belangrijk deel de keuzes die vrouwen en mannen maken in hun zorg- werk verdeling. Zowel mannen als vrouwen geven aan dat het feit dat de man meer verdient een van de belangrijkste redenen is voor hun (scheve) zorg werkverdeling. Het loonverschil leidt er ook toe dat nog altijd de helft van de vrouwen in Nederland niet financieel voor zichzelf kan zorgen, lees economisch zelfstandig is. En mannen hun gewenste zorgrol niet kunnen vervullen.

En ja, ook werkgevers hebben hierin een rol. Nog altijd worden vrouwen lager ingeschaald dan mannen en spelen onderhandelingsvaardigheden onterecht mee in het bepalen van het salaris, zoals het College voor de Rechten van de Mens recent weer constateerde in hun onderzoek onder Hogescholen. Natuurlijk doen werkgevers dit vaak niet bewust, maar meer transparantie over lonen, zoals voorgesteld in de initiatiefwet van Keklik Yucel, is daarom wel noodzakelijk.

Dus laten we het loonverschil in Nederland niet bagatelliseren en massaal vrouwen oproepen om vandaag de vraag te stellen “Waar is mijn 3 ton?”.

Saskia de Hoog, Programma- en Onderzoekscoördinator WOMEN Inc.