Een nieuwe baan? Denk ook aan je pensioen!

Een (nieuwe) baan vinden is leuk en spannend. Je krijgt te maken met een nieuwe functie, andere collega’s en zult moeten wennen aan je nieuwe werkgever. Misschien ben je tevreden met het salaris en de werktijden, maar heb je ook stilgestaan bij je pensioen? Financieel Planner van het jaar Paulien Koopman CFP® vertelt waarom dat belangrijk is!

 

Wat moet je voor je pensioen doen als je een nieuwe baan vindt?

Allereerst is het belangrijk dat je het ter sprake brengt bij je nieuwe werkgever. Vraag welk soort pensioenregeling er is bij de organisatie. Ik heb gezien dat er bedrijven zijn die niks regelen voor werknemers. Zij betalen dan meer bruto salaris uit en laten het je verder zelf uitzoeken. Daar moet je dan natuurlijk wel van op de hoogte zijn. Vraag bij je nieuwe werkgever dus altijd naar meer informatie over jouw pensioenopbouw.

 

Wat kun je doen als je werkgever geen pensioenregeling heeft?

Ik ken diverse jonge vrouwen die een baan hebben waarbij hun werkgever geen pensioenregeling heeft voor de werknemers. Zij krijgen dan een hoger bruto-salaris. Ik heb die vrouwen geadviseerd om zelf een spaarrekening te openen en daar maandelijks een gedeelte van hun inkomen op te storten. Dit kan in het begin een gewone spaarrekening zijn die je een leuke naam geeft waardoor het duidelijk is dat het voor jouw pensioen is. Bijvoorbeeld: ‘mijn I love pensioen pot’.

 

Vanaf welk moment is het slim om iets anders te doen dan ‘een gewone spaarrekening’ openen?

Als jouw spaarrekening boven een bepaald bedrag komt, moet je er inkomstenbelasting over gaan betalen. Van de week was dit bij een van mijn klanten het geval. Ik heb haar geadviseerd om een lijfrente-rekening te openen. Een belangrijk voordeel is dat ze dit geld niet zomaar op kan nemen. Als ze het wel voor haar pensioendatum zou opnemen zou ze een forse boete betalen aan de belastingdienst. Het belangrijkste voordeel van sparen via een lijfrenterekening is dat als je je aan de regels houdt, het wel fiscaal gunstig is omdat je het kunt aftrekken van je inkomen. Een nadeel is dat zij niet onbeperkt mag storten op de lijfrente-rekening.

 

Welke soort regelingen kom je het meest tegen als je aan het werk gaat?

Tegenwoordig hebben bedrijven soms nog een middelloon-pensioenregeling. Daarbij weet je van te voren hoe hoog de premie uitvalt. Als je van baan wisselt en je nieuwe werkgever heeft ook een middelloon-regeling dan verandert er niet zoveel. Daarnaast zijn er steeds meer bedrijven die een ‘beschikbare premieregeling’ aanbieden. De premie-inleg staat dan vast, maar je weet niet hoe hoog het kapitaal op pensioendatum zal zijn. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl herken je deze regelingen doordat voor het pensioenbedrag het woordje “indicatief” staat.

 

Er komt een nieuw pensioenstelsel aan, welke gevolgen heeft dat?

Het nieuwe stelsel zal geen vast bedrag geven en lijkt in die zin het meest op het huidige beschikbare premiesysteem. In het nieuwe stelsel bouw je als werknemer pensioen op door een bepaalde premie in te leggen, waarmee je vermogen opbouwt. Dat vermogen, je pot geld voor je pensioen, is straks de basis voor hoe hoog je uitkering wordt. Het pensioenfonds belegt met jouw premie inleg en hoopt zo een beter rendement te halen dan de spaarrente, zodat er straks een hoger opgebouwd kapitaal is waarmee je je jaaruitkering aankoopt. Die kan dus hoger of lager uitvallen dan verwacht, dat wil zeggen je pensioen gaat in feite mee op de economische golven: als het slechter gaat, krijg je minder, gaat het economisch goed dan profiteer je daar ook van. Voor mensen die nu een pensioenopbouw op basis van een beschikbare premieregeling hebben, verandert er niet veel in het nieuwe pensioenstelsel. De veranderingen zijn juist voor mensen met een middelloonsysteem het meest ingrijpend.

 

Hoe zit het met het nabestaandenpensioen?

In de huidige situatie hebben we te maken met verschillende regelingen. Het is lang niet voor iedereen duidelijk op hoeveel nabestaandenpensioen iemand recht heeft. Dat moet in de toekomst gaan veranderen, vindt de overheid. Er komt één type nabestaandenpensioen. Het nieuwe partnerpensioen wordt verzekerd met een risicoverzekering (wat nu ook al geldt voor werknemers met een beschikbare premieregeling). Dat betekent dat de partner een uitkering krijgt als de overledene op moment van overlijden deelnemer is in een pensioenregeling. De hoogte is ook duidelijk, die mag maximaal 50 procent van het salaris van de overledene zijn. Wat straks ook verandert: het is niet langer belangrijk hoe lang de overledene ergens heeft gewerkt of hoe lang de overledene al in de pensioenregeling zit, het maximale partnerpensioen is en blijft 50 procent. Ook hier geldt: wie een middelloonregeling heeft, ziet de grootste veranderingen.

Let op! Ik zie dat pensioenkeuzes steeds individueler worden en dat het belangrijk is om je totale financiële plaatje in beeld te brengen. Ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl en bekijk hoeveel je aan pensioenrechten hebt opgebouwd. Bereken dan eens hoeveel dit is op basis van je huidige salaris en wat je dan nog tekort komt. Dat berekenen is overigens niet altijd even gemakkelijk omdat het schattingen zal bevatten over de hoogte van het pensioen. Het gaat hierbij dus om het interpreteren van de schattingen en het vervolgens vertalen in verschillende scenario’s. Wat zou kunnen en wat wenselijk zou zijn. Een financieel planner kan deze scenario’s doorrekenen op basis van je wensen. En zo een berekening maken wat eventueel nodig is als aanvulling om je bestedingswens op termijn en je eventuele nabestaandenrisico nu goed in kaart te brengen. En je te helpen met een passend pensioen. Een gecertificeerd financieel planner is herkenbaar aan het CFP® logo. Kijk ook eens op https://ffp.nl/consument/life-events/pensioen/geldplan-pensioen/#

 

Heb je nog een laatste tip voor vrouwen die een nieuwe baan hebben?

Check ook altijd wat je bij eerdere werkgevers al hebt opgebouwd. Dit kan heel makkelijk via Mijnpensioenoverzicht.nl. Wil je eerder opgebouwde pensioenen samenvoegen met je nieuwe pensioen, kijk dan eens op de site: www.mijnwaardeoverdracht.nl.

Paulien Koopman

Paulien Koopman CFP® is gecertificeerd financieel planner en werkzaam bij Rabobank als vermogensplanner. Een gecertificeerd financieel planner met CFP®-keurmerk is een objectieve professional die maar één belang voorop stelt: de klant. In een persoonlijk adviestraject wordt de financiële situatie van nu en in de toekomst in kaart gebracht. Dit leidt tot een persoonlijk financieel plan dat uitgaat van de persoonlijke wensen en mogelijkheden. Op deze manier weet jij, als klant, zeker dat je geen kansen mist of risico’s over het hoofd ziet.