Delen

Pensioenkloof tussen vrouwen en mannen

Nederland heeft een van de hoogste pensioenen binnen de EU, maar ook bijna de grootste pensioenkloof tussen vrouwen en mannen. Werkende vrouwen in Nederland bouwen zo’n 400 euro per maand minder (aanvullend) pensioen op dan mannen. Het is tijd om deze pensioenkloof te dichten. Daarom moeten snel de systemische oorzaken worden aangepakt. Wij hebben de feiten voor je in kaart gebracht, en bieden daarnaast een aantal tools die je kunnen helpen om inzicht te krijgen in jouw financiële situatie.

40%

Werkende vrouwen in Nederland bouwen gemiddeld 40% minder (aanvullend) pensioen op dan mannen.

Nederland heeft de op een na grootste pensioenkloof van Europa.

In het huidige tempo is de pensioenkloof over 20 jaar nog altijd niet gedicht.

Werkende vrouwen in Nederland bouwen zo’n 400 euro per maand minder (aanvullend) pensioen op dan mannen.

Veelgestelde vragen

Wat is de pensioenkloof?

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen in Nederland minder pensioen opbouwen dan mannen, dit verschil noemen we de pensioenkloof. Het gaat hierbij om pensioen dat wordt opgebouwd bij het uitvoeren van betaald werk. Omdat vrouwen minder tijd besteden aan betaald werk (en meer aan onbetaald werk) dan mannen, bouwen zij minder pensioen op. Daarnaast zijn er sectorspecifieke verschillen in pensioenopbouw: in typische vrouwensectoren zijn pensioenregelingen minder genereus dan in typische mannensectoren.

Hoe kan de pensioenkloof worden gedicht?

De oorzaken van de pensioenkloof zijn bekend en daarom is het belangrijk dat verschillende mensen in actie komen: de overheid, werkgevers, pensioenfondsen en vrouwen en mannen zelf. Hieronder lees je wat zij kunnen doen.

 

Overheid: er zijn geen simpele wettelijke oplossingen voorhanden om de pensioenkloof te dichten. Maar de overheid kan wel op veel manieren bijdragen aan het stimuleren van een gelijke verdeling van (betaald) werk en (onbetaalde) zorg. Op die manier is het voor meer vrouwen mogelijk om meer te werken en dus meer pensioen op te bouwen. Dit kan bijvoorbeeld door de verlofregelingen te verruimen en voor 100% te betalen. Daarnaast is gratis kinderopvang een belangrijke manier om ouders te ontzorgen. Meer financiële regelingen voor mantelzorgers zijn ook belangrijk.

 

Pensioenfondsen: de pensioenopbouw in sectoren met veel vrouwen is relatief sober in vergelijking met sectoren waar meer mannen werken. Dit vraagt om aandacht van de pensioenfondsen die actief zijn in die sectoren. Daarnaast kunnen fondsen hun communicatie gericht op vrouwen verbeteren.

 

Werkgevers: vrouwen werken vaker dan mannen in sectoren waar deeltijdwerk de norm is, zoals in de zorg of het onderwijs. Hierbij betreft het vaak ook nog relatief kleine deeltijdbanen. Aanvankelijk was dit een goede manier om vrouwen actief op de arbeidsmarkt te krijgen, maar er is in de afgelopen decennia weinig veranderd – ook niet nu vrouwen steeds beter opgeleid zijn. Weinig werkgevers en werknemers hebben deze situatie ter discussie gesteld. Gezien de groeiende arbeidstekorten in beide sectoren, is het van belang dit wel te doen.

 

Vrouwen en mannen: om de pensioenkloof te dichten is het belangrijk dat individuen zelf weten hoe zij ervoor staan. Veel mensen nemen de opbouw van hun pensioen nu niet mee in de overweging om meer of minder te werken. Uit onderzoek blijkt dat er vaak niet wordt stilgestaan bij de gevolgen voor het pensioen bij belangrijke levensgebeurtenissen zoals het krijgen van kinderen, een huis kopen of scheiden. Zie verder op deze pagina onder ‘aan de slag’ wat jij kunt doen.

Waarom deze campagne?

Voor WOMEN Inc. is het belangrijk dat vrouwen gelijke mogelijkheden hebben om financieel onafhankelijk te zijn. Want financiële onafhankelijkheid draagt eraan bij dat je vrijer bent in het maken van je eigen keuzes. Met deze campagne maken we vrouwen en omgeving bewust van de pensioenkloof en financiële gevolgen van levenskeuzes op de lange termijn.

Vrouwen werken ook minder uren, dan is de pensioenkloof toch hun eigen schuld?

Een van de redenen waarom vrouwen minder pensioen opbouwen dan mannen is dat zij minder tijd besteden aan betaald werk (en meer aan onbetaald werk) dan mannen. Dat de pensioenkloof echter deels te verklaren is, betekent niet dat er niks aan gedaan moet worden. Een verklaring is namelijk niet altijd een rechtvaardiging. Er is op dit moment geen gelijke toegang tot het combineren van werk en onbetaalde zorg in Nederland. Vrouwen verrichten 1,5 keer zoveel onbetaald werk als mannen. Voor vaders zijn er daarnaast vaak weinig mogelijkheden om minder te werken. Dit systeem houdt traditionele rolpatronen in stand, wat financiële onafhankelijkheid van vrouwen in de weg staat. De overheid kan op veel manieren bijdragen aan het stimuleren van gelijke verdeling van (betaald) werk en (onbetaalde) zorg, zodat vrouwen meer kunnen gaan werken en de pensioenkloof gedicht kan worden.

Aan de slag met jouw pensioen

Reken jouw verdienmodel uit met de WerkUrenBerekenaar

Wil jij meer of minder werken maar weet je niet precies wat dit betekent voor je inkomsten? Reken jouw verdienmodel uit en krijg in korte tijd een compleet overzicht van jouw persoonlijke situatie.

Doe de werkurenberekenaar

Grip op je geldzaken met de Reality Check

Wil je beter weten hoe jij er financieel voor staat, en welke keuzes jij kunt maken voor nu en voor de toekomst? De website Reality Check helpt je met ervaringsverhalen en tips. Weet je niet waar te beginnen? Ga dan aan de slag met de populaire e-learning en ontdek je eigen financiële vrijheid!

Doe de reality check

Zeg na vijf stappen 'I love pensioen'

Wil je weten hoe je er nu voorstaat met je pensioenopbouw? Via Mijnpensioenoverzicht.nl krijg je binnen 5 minuten meer inzicht in je pensioen.

Bekijk het stappenplan

Alles wat je moet je weten over pensioen?

In dit overzichtsartikel leggen we belangrijke begrippen uit rondom pensioen en geven we antwoord op de veelgestelde vragen.

Lees meer

Als ZZP'er aan de slag met je pensioen

Een-derde van alle zzp'ers die vrouw zijn bouwt zelf geen pensioen op. Toch zijn er verschillende opties om te sparen voor later. Wij zetten de tips op een rij.

Lees de tips

Wat moet je voor je pensioen regelen bij scheiding?

Als je uit elkaar gaat, valt er veel te regelen. Ook voor je pensioen. Expert Paulien Koopman zet alles op een rijtje.

Lees meer

Een nieuw baan? Denk ook aan je pensioen

Sta jij bij het vinden van een nieuwe baan ook stil bij je pensioen? Onze expert Paulien Koopman legt uit waarom dit belangrijk is.

Lees meer

Wat moet je voor je pensioen regelen als je een huis koopt?

Omdat het kopen van een huis een grote financiële uitgave is, is het belangrijk ook al na te denken over je pensioen. Lees wat hierbij komt kijken.

Lees meer

Samenwonen en samen pensioen opbouwen

In dit interview vertelt expert Paulien Koopman wat je voor je pensioen moet regelen als je gaat samenwonen. 

Lees meer

Partners

De campagne #Pensioenkloof wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Pensioenfonds ABP.

WOMEN Inc. en ABP vinden elkaar in de gezamenlijke missie om de pensioenkloof te dichten. Bewustwording creëren over de pensioenkloof is hierin de eerste stap.
“ABP heeft onderzoek gedaan waaruit blijkt dat vrouwen in mindere mate stilstaan bij de gevolgen voor hun financiële positie op de langere termijn bij belangrijke levensgebeurtenissen, zoals het krijgen van kinderen, een huis kopen of uit elkaar gaan. ABP voelt het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om hierop te wijzen en zich extra in de zetten voor kwetsbare groepen.”