Visie en Missie

Visie

WOMEN Inc. streeft naar een wereld waarin vrouwen gelijkwaardig zijn aan mannen. Waar vrouwen volwaardig participeren in de samenleving en waar iedereen gelijke kansen heeft, ongeacht sekse. Dit komt niet alleen vrouwen ten goede, maar versterkt de samenleving in al haar facetten: haar economie en kennisniveau, welzijn en cultuur, veerkracht en potentie.  Pas wanneer voor vrouwen de basis op orde is, geld en gezondheid, kunnen zij zich verder ontwikkelen. Daarom vormen deze twee thema’s de uitgangspunten van onze activiteiten.  

Missie

WOMEN Inc. is een onafhankelijk en uniek netwerk dat de rol en participatie van vrouwen in de Nederlandse samenleving vergroot. Dat doen we door concrete doelen te stellen, de weg ernaartoe te ontrafelen, gerichte acties bij betrokken partijen op de agenda te zetten en het proces in beweging te houden. Hierbij is de stem van vrouwen leidend.