WOMEN Inc. & De Verleiders Female: Fix the system, not the women!

5 november 2019


WOMEN Inc. en De Verleiders Female roepen overheid op: Fix the system, not the women!
Oproep aan de overheid om ongelijkheid tussen vrouwen en mannen structureel middels beleid aan te pakken

Vandaag maakt WOMEN Inc. officieel het zespuntenplan ‘Stem Gendergelijkheid’ bekend, waarmee zij de overheid tot actie dwingt om de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in Nederland aan te pakken. In samenwerking met theatergroep De Verleiders Female*, creëert WOMEN Inc. de komende maanden bewustwording rond het actieplan en wordt ook steun van het publiek (online en in de zaal) gevraagd. Tijdens hun research kwamen De Verleiders erachter dat er in Nederland op beleidsniveau veel te verbeteren valt op het gebied van gendergelijkheid. Daarom presenteren ze de actiepunten aan het eind van elke voorstelling met daarbij de vraag aan het publiek om het plan te ondertekenen. Begin volgend jaar zal het plan door WOMEN Inc. worden aangeboden in Den Haag, zodat de partijen de punten tijdig in hun programma’s kunnen verwerken, in opmars naar de verkiezingen van 2021.

‘Stem Gendergelijkheid’ bestaat uit deze zes punten, met daarbij concreet geformuleerde acties voor de overheid. Ondertekenen kan op womeninc.nl/stemgendergelijkheid
 

1. De loonkloof tussen vrouwen en mannen moet worden gedicht, nu verdienen mannen nog 15% meer dan vrouwen.

 • Verplicht meer transparantie bij bedrijven over loonverschillen 
 • Stimuleringsmaatregelen voor bedrijven voor het verkleinen van de loonkloof
 • Ondersteunen van bedrijven bij het meten van de loonkloof


2. Vrouwen en mannen moeten beide de mogelijkheid hebben om voor hun kind en naasten te zorgen, nu ligt deze verantwoordelijkheid hoofdzakelijk bij vrouwen.

 • 100% betaald partnerverlof 
 • Financiële waardering voor mantelzorgers 
 • Goede en betaalbare kinderopvang 
   

3. Media en onderwijs moeten voor alle meisjes en jongens tot gelijke kansen leiden, nu spelen bias en stereotiepe beelden een bepalende rol.  

 • Stereotype-vrije schoolboeken
 • Opleiden van bias-bewuste docenten
 • Actieve rol Reclame Code Commissie en Publieke Omroep


4. Vrouwen moeten kunnen rekenen op goede gezondheidszorg, nu worden bijvoorbeeld hartinfarcten bij vrouwen in de helft van de gevallen gemist.

 • Meer geld voor onderzoek naar man-vrouwverschillen
 • Verspreiden van nieuwe en bestaande kennis over man-vrouwverschillen
 • Medicijnen testen op vrouwen en mannen 
   

5. Evenveel vrouwen als mannen moeten besluitvormende posities bekleden, nu zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in o.a. politiek, wetenschap en het bedrijfsleven.  

 • Dwingende maatregelen in de vorm van een quotum 
 • Stimulerende maatregelen voor de doorstroom van vrouwen naar de top
 • Meer vrouwen als rolmodellen


6. De overheid moet bij al haar beleid (huidig en nieuw) checken of dit anders uitpakt voor vrouwen en mannen, om te voorkomen dat ongelijkheid toeneemt, nu wordt dat amper gedaan.

 • Nieuwe wetten moeten worden gecheckt op de gevolgen die ze hebben voor gender(on)gelijkheid
 • Overheid neemt als werkgever een voorbeeldrol op het gebied van gendergelijkheid 
 • Overheid hanteert als opdrachtgever deze ‘gendertoets’ als voorwaarde bij aanbestedingen


 

* Theatergroep De Verleiders Female bestaat uit Jelka van Houten, Susan Visser, Stephanie Louwrier, Gusta Geleijnse en Eva Marie de Waal/Dunya Khayame


De Verleiders Female en WOMEN Inc. zijn vanavond te gast in de uitzending van Pauw, om te praten over de voorstelling en het actieplan. De voorstelling is t/m 28 februari 2020 te zien. De première is op 6 november in het DeLaMar Theater in Amsterdam.