Weinig vrouwen in technische opleidingen door verwacht seksisme

24 juli 2018

Astronaut beeldvorming technische studies

Geschreven door: WOMEN Inc. redactie


Nog altijd zijn er bij verschillende studierichtingen een stuk minder vrouwelijke dan mannelijke studenten te vinden. In 2016 was het aandeel vrouwen dat in Nederland in het hoger onderwijs een diploma techniek, industrie en bouwkunde behaalde 3 procent. Het aandeel mannen met eenzelfde diploma lag dat jaar een stuk hoger, namelijk 15 procent. Amerikaans onderzoek schijnt licht op de oorzaken.

 

Verwacht seksisme houdt vrouwen weg van technische studies

Vaak wordt er gedacht dat het gebrek aan vrouwen komt doordat zij een minder goed ruimtelijk inzicht zouden hebben, of omdat ze bang zouden zijn voor cijfers. Uit een Amerikaans onderzoek dat dit jaar is verschenen, blijkt niets minder waar. Vrouwen blijven niet weg bij deze studies vanwege de inhoud, maar vanwege het seksisme dat ze er verwachten tegen te komen. Het onderzoek toonde aan dat zogenoemde STEM-studies - natuurwetenschap, technologie, ingenieursvakken en wiskunde - minder populair zijn bij vrouwen, omdat ze een slechte reputatie hebben op het gebied van discriminatie en vrouwonvriendelijkheid. 

 

Word je bewust van beeldvorming

De onderzoekers ondervroegen 330 bachelorstudenten via een vragenlijst naar hun beleving van genderdiscriminatie binnen verschillende opleidingen. Naar aanleiding van de resultaten, raden de onderzoekers de betreffende studies aan eens kritisch te kijken naar wat zij al dan niet bewust communiceren over genderrollen in hun vakgebied. 

 

Tijd op #Beperktzicht op te lossen

Beeldvorming heeft dus een grote invloed op hoe mannen en vrouwen naar de wereld kijken. Bestaande stereotypes als de mannelijke wetenschapper, computernerd en astronaut hebben nog altijd consequenties en beïnvloeden keuzes van vrouwen en mannen. Laten we dit #beperktzicht aanpakken zodat meisjes en vrouwen zich niet belemmerd voelen om ook astronauten, game-developers en architecten te worden als ze dat willen!

 

Kijk voor alles over stereotypering en beeldvorming op de Kennisbank