Waarom zorgt de participatiesamenleving voor de overbelasting van vrouwen?

3 maart 2015

Met de komst van de participatiesamenleving komen er meer zorgtaken bij burgers terecht. WOMEN Inc. wil voorkomen dat deze grotere zorgvraag vooral op de schouders van vrouwen terechtkomt en pleit daarom voor een #nieuweverdeling van zorg en werk, lees hier waarom.

Wat is de participatiesamenleving?
De combinatie van werk en zorg wordt de komende jaren des te belangrijker (en voor veel mensen lastiger) vanwege de ontwikkeling van de ‘participatiesamenleving’. In een dergelijke samenleving, voor het eerst zo genoemd in de troonrede van 2013, is de rol van individuele burgers in kort- en langdurige zorg voor familie, vrienden en buren beduidend groter dan in de klassieke verzorgingsstaat. In de woorden van de troonrede: "Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving."

Meer tijd voor zorg naast werk
Er zullen dus steeds meer vrouwen en mannen zijn die naast hun baan tijd moeten en willen besteden aan zorgtaken. Velen hebben al de zorg voor thuiswonende kinderen en soms voor een ernstig zieke partner, maar de zorg voor (schoon)ouders, andere familieleden, vrienden en buren zal steeds meer tijd in beslag gaan nemen naast het werk. Zo’n participatiesamenleving is voordelig voor de overheid: als mensen meer informele hulp inschakelen zoals de buren of opa en oma, kan er bezuinigd worden op de formele hulp.

Meer zorg op schouders van vrouwen
Het risico van de participatiesamenleving is dat deze informele zorg vooral op de schouders van vrouwen terechtkomt. Dit wordt benadrukt door Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij voorziet dat het extra beroep op vrijwilligers en mantelzorgers hoofdzakelijk bij vrouwen terecht zal komen, aangezien de zorg nu al grotendeels automatisch bij vrouwen terechtkomt. 

Tijd voor een nieuwe verdeling van zorg en werk
Met de komst van de participatiesamenleving is het dus extra belangrijk dat werk en zorgtaken beter verdeeld worden tussen mannen en vrouwen. Anders is de kans groot dat de zorgvraag voor vrouwen te veel wordt.

Meer lezen over de participatiesamenleving? Bekijk eerdere artikelen die WOMEN Inc. hier over schreef:

Extra mantelzorg op schouders van vrouwen? 
WOMEN Inc. Opinie: Luister naar de echte experts in de zorg
WOMEN Inc. Blog: De stagnatie van emancipatie