Vrouwen en mannen: wie zorgt en wie werkt het meest?

3 maart 2015

Vrouwen zorgen meer, terwijl mannen meer werken. Lees hoe dit precies zit en waarom WOMEN Inc. campagne #ikbenerevenniet voert en pleit voor een nieuwe verdeling. 

 
Vrouwen zorgen meer
Vrouwen nemen meer zorgtaken op zich dan mannen: vrouwen besteden nu twee keer zoveel tijd aan de zorg voor kinderen. Daarnaast zijn vrouwen vaker mantelzorger dan mannen (60% van de mantelzorgers is vrouw) en verlenen zij vaker intensieve mantelzorg. Het gevolg is dat vrouwen zich vaker zwaar overbelast voelen door hun zorgtaken dan mannen. 

Mannen werken meer
Vrouwen besteden gemiddeld 17,9 uur per week aan betaald werk, voor mannen is dit 32,4 uur per week. In 1975 werkten vrouwen nog maar 6,8 uur per week, zij zijn dus meer gaan werken in de loop der jaren. Het aantal uren dat mannen werken is gelijk gebleven in al die jaren. 

Ontwikkeling staat stil
Vrouwen zijn tussen 1975 en 2005 meer betaald werk gaan doen, maar vanaf 2005 laten de cijfers van het SCP zien dat er geen stijgende lijn meer is in het aantal uren dat vrouwen werken. Deze ontwikkeling staat dus al tien jaar stil. Daarnaast is ook het aantal vrouwen dat werkt (netto-arbeidsparticipatie) niet meer geworden sinds 2009. Heel logisch eigenlijk, want als vrouwen zoveel tijd besteden aan zorg, dan houden ze minder tijd over voor betaald werk. Het vervelende hieraan is dat vrouwen daardoor minder vaak financieel op eigen benen kunnen staan en dit voor problemen kan zorgen wanneer ze bijvoorbeeld scheiden van hun partner.

Nieuwe verdeling nodig
Als we willen dat vrouwen meer betaald werk gaan doen, zodat ze economisch zelfstandig kunnen zijn, dan betekent dit dat zij meer zorgtaken los moeten kunnen laten. WOMEN Inc. pleit er daarom voor om de zorg als verantwoordelijkheid van ons allemaal te zien en niet alleen als de verantwoordelijkheid van vrouwen. Alleen dan kunnen we voorkomen dat vrouwen overbelast raken doordat zij werk en zorg combineren.

 

Voor wie zorg jij eigenlijk allemaal? 
We roepen jou en alle vrouwen in heel Nederland op om 1 mei (Dag van de Arbeid) jouw onbetaalde zorgtaken voor één dag aan anderen over te laten. Een dag om stil te staan bij je ideale zorg- en werkbalans. Ga 1 mei ook de uitdaging aan en doe mee met het sociaal experiment #ikbenerevenniet. Want samen kunnen we een doorbraak realiseren in de verdeling van zorg en werk! Doe mee en ga naar:www.ikbenerevenniet.nl.

Meer lezen over de campagne #ikbenerevenniet van WOMEN Inc.? Dat kan hier:

WOMEN Inc. start campagne #ikbenerevenniet
Waarom het tijd is voor een nieuwe verdeling van zorg en werk
Waarom zorgt de participatiesamenleving voor de overbelasting van vrouwen?
Kunnen mannen minder goed voor anderen zorgen dan vrouwen?
Voor wie zorg jij eigenlijk allemaal?