• WOMEN Inc.
   
  Wij vergroten de kansen van vrouwen op de thema’s geld, gezondheid en beeldvorming. En streven naar een wereld waarin het niet uitmaakt of je als meisje of jongen wordt geboren.
 • Nieuws & Agenda
   
  • Waarom de afbraak van ons onderwijs ook een vrouwenonderwerp is
  • Masterclass: 'Wat is de winst van werkgeluk'
  » Lees het laatste nieuws!
 • Doe mee!
   
  Deel je verhaal op het Podium, plaats een oproep op het Prikbord of test jezelf. Sluit je aan bij het snel groeiende en diverse WOMEN Inc. netwerk.
 • aanTafel
   
  ❝ Inspirerend ❞ | ❝ Leerzaam ❞
  ❝ Bijzonder ❞ | ❝ Zeer waardevol ❞
  Schuif aanTafel, ga in gesprek over doel, lef & netwerk en ervaar het zelf!

Vrouwen aan de top

30 november -1

• 41% van de Tweede Kamerleden is vrouw tegenover 35% in de Eerste Kamer. Het percentage vrouwen in het kabinet is 20%.
Bron: Vrouwen in de politiek 2011, ProDemos

• Het aantal vrouwelijke leden in het Europees Parlement is 35%
Bron: Vrouwen in het Europees Parlement, 2012

• Ruim 200 organisaties hebben het Charter Talent naar de Top ondertekend waarmee zij zich inzetten voor een meer gelijke m/v verdeling aan de top.
Bron: www.talentnaardetop.nl

• Het aandeel vrouwen in de top van organisaties die de charter hebben ondertekend ligt op 20%. Een derde van de charterondertekenaars heeft het streefcijfer van 22% gehaald. Met de huidige groei zal het tot 2045 duren voor 50% van de topposities bezet worden door een vrouw.
Bron: Monitor Talent naar de Top 2012

• Enkele bekende topvrouwen: Neelie Kroes (eurocommissaris), Angelien Kemna (hoofd beleggingen bij APG), Renée Jones-Bos (secretaris-generaal bij Buitenlandse Zaken), Pauline Meurs (hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam).
Bron: Top-100 machtige vrouwen 2012, Opzij

• Meer vrouwen aan de top loont: ondernemingen met meer vrouwelijke bestuursleden presteren beter en halen daardoor hogere financiële resultaten dan ondernemingen die met minder vrouwelijke bestuursleden.
Bron: The Bottom Line, Catalyst

« Ga terug