Vaderschapsverlof nodig om arbeid en zorg te combineren

15 juni 2017
UPDATE 3 - Vanaf 1 januari 2019 is het betaalde geboorteverlof voor vaders en partners van moeders verlengd naar vijf dagen. Lees hier meer over partnerverlof.

 

UPDATE 2 - Op 29 juni hebben CDA, VVD, ChristenUnie en D66 hebben besloten het verlengen van betaald vaderschapsverlof opnieuw controversieel te verklaren. Dit betekent dat het onderwerp pas in een volgende kabinetsperiode weer op de agenda komt.

 

UPDATE 1 - Het is gelukt! De Tweede Kamer gaat zich toch buigen over een uitbreiding van het kraamverlof voor partners van twee naar vijf dagen. Een meerderheid stemde dinsdag 19 juni jl. voor een snellere behandeling van het wetsvoorstel.


Door langer betaald vaderschapsverlof krijgen vaders gelijkere kansen om betrokken te zijn bij hun kind. Daarnaast zien we dat een gelijke verdeling van werk en zorg kort na de geboorte van een kind, veel invloed heeft op deze verdeling op de lange termijn. Door het aanbieden van langer vaderschapsverlof krijgen moeders bovendien een betere uitgangspositie om weer aan het werk te gaan en te blijven.

 

Langer betaald vaderschapsverlof goed voor vaders, moeders en kinderen

De manier waarop ouders in het eerste jaar na de geboorte van een kind omgaan met de verdeling van zorg en werk, heeft grote invloed op de verdeling op lange termijn. Met uitbreiding van het vaderschapsverlof krijgen vaders gelijkere kansen om betrokken te zijn bij hun kind in het eerste levensjaar. Daarnaast toont onderzoek aan dat de aanwezigheid van de vader op allerlei manieren bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van kinderen, met name op de middellange en lange termijn. Zo hebben betrokken vaders een positief effect op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kinderen. Door verlenging van het vaderschapsverlof hebben moeders bovendien meer mogelijkheden om na hun verlof weer aan de slag te gaan en meer uren te blijven werken.

 

WOMEN Inc. roept Kamerleden op om uitbreiding vaderschapsverlof te ondersteunen

Samen met Rutgers en Bernard van Leer Foundation pleit WOMEN Inc. voor een verlenging van het betaald vaderschapsverlof naar minimaal drie maanden. Wij willen dat de Tweede Kamer nu al aan de slag gaat met de uitbreiding van vaderschapsverlof en niet wacht tot de formatie rond is. In een brief aan de Kamer gaf WOMEN Inc. al aan dat de geplande wetswijziging een eerste stap in de goede richting zou zijn in een doorbraak naar een nieuwe verdeling van zorg en werk, maar dat er meer nodig is. 

 

» Tijd voor een nieuwe verdeling van zorg en werk?

 

Veel politieke partijen zijn het met ons eens

En dit is wat zij zeggen over de verlenging van vaderschapsverlof in hun partijprogramma's.
 

Artikel 1:
"
Ouderschapsverlof wordt werkelijk ouderschapsverlof, inclusief een gelijkwaardig vaderschapsverlof. Het verlof voor alle ouders binnen het gezin gaat naar een totaal van 4 maanden."

 

CDA: "Nederland kent het kortste vaderschapsverlof van heel Europa. Wij vinden ouderschapsverlof belangrijk om kinderen een stabiel begin te geven en de betrokkenheid van vaders bij de opvoeding te vergroten. Ook biedt langer vaderschapsverlof de moeders meer mogelijkheden om na hun verlof weer aan de slag te gaan. Daarom geven wij kersverse ouders samen drie maanden extra verlof na de geboorte van hun kind."

 

D66: "D66 wil dat vaders, meemoeders en adoptieouders twaalf weken ouderschapsverlof kunnen opnemen tegen 70% loon, als dit opgenomen wordt in de eerste zes maanden na de geboorte of toekenning van een adoptiekind (dat jonger is dan 12 jaar). Ouders kunnen hierdoor samen het eerste halfjaar voor hun kind zorgen. Bovendien heeft D66 ervoor gezorgd dat vrouwen ervoor kunnen kiezen om de laatste weken van het bevallingsverlof gespreid op te nemen, zodat de moeder niet direct weer fulltime aan de slag hoeft."

 

DENK: "Vóór een uitbreiding van het betaald zorgverlof naar 12 weken met uitbetaling van 70% van het loon. Vóór een uitbreiding van het betaalde partnerverlof (bekend als vaderschapsverlof) met 8 dagen."

 

GroenLinks: "Ouders kunnen na de geboorte van hun kindje het eerste half jaar thuis voor de baby zorgen. Daarna kan elk kind gratis naar de kinderopvang. We passen daarom een aantal regelingen aan. Het kraamverlof voor vaders en verzorgende meeouder(s) gaat van twee dagen naar vier weken. Elke werknemer krijgt twee maanden betaald ouderschapsverlof, op te nemen in de eerste negen maanden bovenop het bestaande ouderschapsverlof. Zo kunnen twee ouders elk een periode thuis zijn en samen het eerste half jaar de zorg voor hun kind delen."

 

Partij van de Arbeid: "Wij willen het betaald ouderschapsverlof voor vaders en partners verruimen naar drie maanden. Zo kunnen vaders en partners ook zorg dragen voor de pasgeboren baby."

 

Partij voor de Dieren: "Drie maanden betaald ouderschapsverlof voor vaders wordt mogelijk, zodat ouders hun zorgtaken goed kunnen combineren met hun werk."

 

SP: "In overleg met de sociale partners wordt het vader- of partnerschapsverlof verlengd."

 

ChristenUnie: "In het eerste levensjaar van een kind is de hechting aan de ouders van groot belang, daarom verruimen we het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder van 16 naar 20 weken (in lijn met een aangenomen voorstel van het Europees Parlement in 2010). Het is belangrijk dat vaders er in de eerste weken kunnen zijn voor hun pasgeboren kind en partner. Het kabinet wil het vaderschapsverlof van 2 dagen verruimen met 3 dagen ouderschapsverlof. De ChristenUnie wil 10 dagen vaderschapsverlof."
 

50Plus, de PVV, de SGP en de VVD bespreken het verlengen van betaald vaderschapsverlof niet in hun partijprogramma's.

 

Laat weten dat je het met ons eens bent!

Ben jij ook voor verlenging van het betaalde vaderschapsverlof? Laat het dan zien door onze berichten hierover te delen!