Vaderschapsverlof in partijprogramma's

27 februari 2017


» Bekijk onze verkiezingscan voor gendergelijkheid!


Door langer betaald vaderschapsverlof krijgen vaders gelijkere kansen om betrokken te zijn bij hun kind. Bovendien heeft een gelijke verdeling van zorgtaken kort na de geboorte van een kind een grote invloed op de verdeling tussen partners op lange termijn en geeft het moeders een betere uitgangspositie om weer aan het werk te gaan.
 

Bij deze partijen uitgebreid aandacht voor vaderschapsverlof, in hun programma's staat het volgende:

 • Artikel 1:
  Ouderschapsverlof wordt werkelijk ouderschapsverlof, inclusief een gelijkwaardig vaderschapsverlof. Het verlof voor alle ouders binnen het gezin gaat naar een totaal van 4 maanden.
 • CDA:
  Nederland kent het kortste vaderschapsverlof van heel Europa. Wij vinden ouderschapsverlof belangrijk om kinderen een stabiel begin te geven en de betrokkenheid van vaders bij de opvoeding te vergroten. Ook biedt langer vaderschapsverlof de moeders meer mogelijkheden om na hun verlof weer aan de slag te gaan. Daarom geven wij kersverse ouders samen drie maanden extra verlof na de geboorte van hun kind.
 • D66:
  D66 wil dat vaders, meemoeders en adoptieouders twaalf weken ouderschapsverlof kunnen opnemen tegen 70% loon, als dit opgenomen wordt in de eerste zes maanden na de geboorte of toekenning van een adoptiekind (dat jonger is dan 12 jaar). Ouders kunnen hierdoor samen het eerste halfjaar voor hun kind zorgen. Bovendien heeft D66 ervoor gezorgd dat vrouwen ervoor kunnen kiezen om de laatste weken van het bevallingsverlof gespreid op te nemen, zodat de moeder niet direct weer fulltime aan de slag hoeft.
 • DENK:
  Vóór een uitbreiding van het betaald zorgverlof naar 12 weken met uitbetaling van 70% van het loon. Vóór een uitbreiding van het betaalde partnerverlof (bekend als vaderschapsverlof) met 8 dagen.
 • GroenLinks:
  Ouders kunnen na de geboorte van hun kindje het eerste half jaar thuis voor de baby zorgen. Daarna kan elk kind gratis naar de kinderopvang. We passen daarom een aantal regelingen aan. Het kraamverlof voor vaders en verzorgende meeouder(s) gaat van twee dagen naar vier weken. Elke werknemer krijgt twee maanden betaald ouderschapsverlof, op te nemen in de eerste negen maanden bovenop het bestaande ouderschapsverlof. Zo kunnen twee ouders elk een periode thuis zijn en samen het eerste half jaar de zorg voor hun kind delen.
 • Partij van de Arbeid:
  Wij willen het betaald ouderschapsverlof voor vaders en partners verruimen naar drie maanden. Zo kunnen vaders en partners ook zorg dragen voor de pasgeboren baby.
 • Partij voor de Dieren:
  Drie maanden betaald ouderschapsverlof voor vaders wordt mogelijk, zodat ouders hun zorgtaken goed kunnen combineren met hun werk.
   

Minder uitgebreid aandacht voor vaderschapsverlof in het partijprogramma van:

 • ChristenUnie:
  In het eerste levensjaar van een kind is de hechting aan de ouders van groot belang, daarom verruimen we het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder van 16 naar 20 weken (in lijn met een aangenomen voorstel van het Europees Parlement in 2010). Het is belangrijk dat vaders er in de eerste weken kunnen zijn voor hun pasgeboren kind en partner. Het kabinet wil het vaderschapsverlof van 2 dagen verruimen met 3 dagen ouderschapsverlof. De ChristenUnie wil 10 dagen vaderschapsverlof.


In de programma's van deze partijen komt het onderwerp vaderschapsverlof niet voor:

 • 50Plus
 • PVV
 • SGP
 • SP
 • VVD


» Bekijk onze verkiezingscan voor gendergelijkheid!

Ook interessant voor jou:
» Waarom zorgen mannen niet méér?
» Inzicht in de financiële gevolgen van jouw keuze.
» Alle verlofregelingen op een rij.
» 5 puntenplan WOMEN Inc.