Vacature: Directeur Strategie & Communicatie (m/v/x)

9 april 2019

 

WOMEN Inc. is per 1 juli 2019 op zoek naar een: 

Directeur Strategie & Communicatie 

 

Missie

Sinds 2005 heeft WOMEN Inc. de missie om de kansen van vrouwen in Nederland te vergroten op de thema’s geld, gezondheid en beeldvorming. WOMEN Inc. streeft naar een wereld waarin het niet uitmaakt of je als jongen of meisje wordt geboren. Dat is nog steeds wel het geval, ook in Nederland. WOMEN Inc. geniet grote bekendheid van de campagnes en acties voor gelijke beloning, gelijke verdeling van zorg & werk die beperkende beeldvorming tegengaan en voor betere gezondheidszorg voor vrouwen. 

 

WOMEN Inc. roept vrouwen op zichzelf en elkaar te versterken, door de juiste informatie rondom thema’s en levensfasen te delen met haar snelgroeiende netwerk. Inmiddels worden maandelijks miljoenen vrouwen online bereikt en hebben tienduizenden vrouwen in het hele land aan de programma’s meegedaan. Daarnaast spreekt WOMEN Inc. professionals aan hoe zij kansen voor vrouwen en meisjes kunnen vergroten. Door constructieve agendering en het sluiten van allianties is onder meer al een doorbraak in vaderschapsverlof en een nieuw wetenschapsprogramma over gender en gezondheid gerealiseerd. 

 

WOMEN Inc. heeft zich in de afgelopen veertien jaar tot thought- & actionleader ontwikkeld op het vlak van gendergelijkheid in Nederland. Voor 2025 moet door deze innovatieve aanpak een versnelling in emancipatie op gang gaan komen, want internationaal loopt Nederland achter en in dit tempo duurt het nog honderden jaren jaar voor de missie behaald wordt. 

 

De missie van WOMEN Inc. is daarom urgenter dan ooit en de nieuwe Directeur Strategie en Communicatie zal een cruciale rol gaan spelen in het behalen van de doelen en de missie om kansen van vrouwen in Nederland te vergroten. 

 

Opdracht

Aangezien de huidige Managing Director na ruim 7 jaar heeft besloten haar carrière elders voort te zetten zijn we momenteel op zoek naar een maatschappelijk betrokken strateeg die binnen een vernieuwde, drieledige, directie als Directeur Strategie & Communicatie bij zal dragen aan het behalen van de missie. Deze persoon geeft als ondernemend en praktisch leider met grote overtuigingskracht leiding aan een dynamisch en divers team. Daarbij stuurt zij/hij de achttien programmalijnen aan, met impact en structuur. Zij/hij ziet kansen en vertaalt deze naar nieuwe programmalijnen, thema’s en partnerships, passend bij de ingezette strategische koers (2018-2022).

We zoeken iemand die deze strategische koers met verve en visie invulling geeft én weet te bevragen, als de veranderende horizon daar om mocht vragen. We zijn nadrukkelijk op zoek naar een teamspeler en teamleider, die over een groot samenwerkend vermogen beschikt om met zowel teamleden als partners doorbraken te realiseren voor WOMEN Inc. Het bewaken van de balans tussen creatieve vrijheid en scherpe resultaten is hierbij cruciaal. 

 

Organisatie en financiën

Het bestuur is opgedragen aan de Algemeen Directeur/Bestuurder. Voor de realisatie van de bestuurlijke doelen is een professionele organisatie gevormd onder leiding van de Algemeen Directeur/Bestuurder. Het directieteam is drieledig en wordt gevormd door de Directeur Bestuurder, de Manager Partnerships & Financiën en de nieuw aan te trekken Directeur Strategie en Communicatie

 

De organisatie van WOMEN Inc. bestaat uit circa 25 vaste medewerkers, gevestigd op het kantoor van WOMEN Inc. in Amsterdam. Daarnaast wordt er gewerkt met diverse externe partners en een vaste schil van freelance-medewerkers. 

 

De begroting van de organisatie is opgebouwd uit een financieringsmix bestaande uit fondsen, subsidies, donaties van particulieren en partnerships met het bedrijfsleven. De jaarlijkse begroting bedraagt ruim € 3 miljoen. De Stichting beschikt over de ANBI status. 

 

Taken en verantwoordelijkheden

De Directeur Strategie en Communicatie heeft een grote verantwoordelijkheid met een breed takenpakket.

 

Zij/hij is verantwoordelijk voor het behalen van de algemene doelstellingen van WOMEN Inc. en de ontwikkeling, uitvoering, kwaliteitsbewaking en evaluatie van het strategisch beleid. Daaronder valt onder andere het ontwikkelen van jaardoelen en jaarplannen, het signaleren van knelpunten en het opkomen met voorstellen ter verbetering. Tevens zet zij/hij zich in voor het ontwikkelen en borgen van kennis in de organisatie. Het is in deze functie belangrijk om pro-actief te werk te gaan en om kansen te vertalen in concrete projecten.

 

De Directeur Strategie en Communicatie stuurt een drietal afdelingen aan, bestaande uit: Redactie & Communicatie, PR & Public affairs en Impact & Onderzoek.

 

De bijbehorende verantwoordelijkheden hebben betrekking op het geheel van personeel, financiën, planning en organisatie. Het leidinggeven aan medewerkers, de opdrachtgever zijn van afdelingsprojecten en het verantwoordelijk zijn voor de organisatie en de inzet van personeel bij afdeling-overstijgende taken en projecten maken hiervan deel uit.

 

De Directeur Strategie en Communicatie onderhoudt tevens de externe contacten. Zij/hij bouwt aan het netwerk, vindt nieuwe strategische partners en behaalt commerciële doelen.

 

Tot slot is zij/hij verantwoordelijk voor het realiseren van financiële targets en het behalen van aanvullende financiële targets.

 

Competenties

● Minimaal 10 jaar management ervaring waarvan zeker 5 jaar in een leidinggevende rol;

● Sterke strateeg;

● Aantoonbare ervaring met externe fondsenwerving;

● In het bezit van een uitgebreid netwerk bij overheid, bedrijfsleven en/of particuliere fondsen;

● Kennis van en gevoel voor marketing en communicatie;

● Kennis van ‘de vrouwenzaak’;

● Ervaring met realiseren van commerciële doelen;

● Aantoonbaar succesvol in ondernemerschap;

● Academisch werk- en denkniveau.

 

Profiel

● Ondernemend;

● Inspirerend;

● Uitstekende communicator;

● Hands-on;

● Pro-actief (aanjager);

● Maatschappelijk betrokken en daar al actief in;

● Agenderend;

● Verbindend;

● Commercieel;

● Energiek.

 

Wat WOMEN Inc. te bieden heeft

Een interessante en veelzijdige functie, die de mogelijkheid biedt om uitvoerend en vormend leider te zijn binnen een maatschappelijk zeer relevante organisatie. Het gaat hier in principe om een aanstelling van 36 uur.

 

Sollicitatie

Heb je interesse in deze functie stuur dan je CV en een motivatiebrief vóór 29 april naar info@duxinternational.com, o.v.v.’ WOMEN Inc.’, ter attentie van Marjolein Wiersum. 


WOMEN Inc. hanteert een diversiteitsbeleid dat streeft naar een personele samenstelling die een afspiegeling is van de Nederlandse samenleving. Mensen met migratie achtergrond en uit verschillende levensfasen worden nadrukkelijk verzocht te solliciteren. 


Gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 13 en 20 mei, gestreefd wordt om de procedure voor 27 mei af te ronden.