Uitkomsten werkgeversonderzoek

9 maart 2015

Tweederde van de werkgevers maakt zich zorgen over toenemende zorgtaken van werknemers. Hierbij gaat het met name om de zorg voor zieke of hulpbehoevende ouders of directe familieleden. Dit blijkt uit het onderzoek dat marktonderzoeksbureau Motivaction uitvoerde in opdracht van WOMEN Inc.

Verdeling werk en zorg belangrijk onderwerp voor werkgevers
Een op de twee werknemers combineert werk met zorgen voor kinderen. Een op de zeven werknemers combineert werk met mantelzorgtaken. Door de vergrijzing en de vanuit het kabinet gestimuleerde participatiesamenleving is het de verwachting dat de zorgtaken van werknemers de komende jaren sterk toe gaan nemen. Hoe gaan werkgevers hiermee om? Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers zich wel zorgen maken over de toenemende zorgdruk bij werknemers, maar vinden het vooral de verantwoordelijkheid van de werknemers en de overheid om dit op te lossen.

Gesprek tussen werkgevers en werknemers wordt niet gevoerd
Het gesprek tussen werkgever en werknemer over de combinatie van arbeid en zorg vindt nauwelijks plaats. 67% van de werkgevers komt pas in actie als er daadwerkelijk ziekteverzuim optreedt.

Winst te behalen voor werkgevers
Uit cijfers van ArboNed blijkt dat ziekteverzuim jaarlijks 13 miljard euro kost. 90% van de werkgevers is niet op de hoogte van deze kosten. Daarnaast blijken werkgevers huiverig te zijn om medewerkers actief te informeren over de bestaande wettelijke regelingen om werk en zorg te combineren. Dit komt met name voort uit angst voor misbruik en de hoge kosten die hiermee gepaard kunnen gaan. 'Je wil je werknemers niet wijzer maken dan ze al zijn', geeft een van de ondervraagde werkgevers aan.

Vrouwen zijn risicogroep
 De noodzaak om werk steeds vaker te moeten combineren met zorg kan gevolgen hebben voor de arbeidszekerheid van werknemers. Bijvoorbeeld doordat werkgevers in hun aannamebeleid rekening houden met mogelijke zorgtaken of hierdoor minder vaste contracten geven. Vooral vrouwen kunnen hier nadeel van ondervinden, weet Jannet Vaessen, directeur van WOMEN Inc. 'Veel werkgevers zien werknemers met zorgtaken als risico. En het grootste deel van de zorg komt nog altijd op de schouders van vrouwen terecht' aldus Jannet Vaessen.

Lees hier het volledige onderzoeksrapport van Motivaction (pdf)

Rol van werkgevers
WOMEN Inc. roept werkgevers op hun verantwoordelijkheid te nemen. Zo organiseerden we in november 2015 een masterclass voor werkgevers en houden we een lijst bij van organisaties die op vooruitstrevende manier omgaan met zaken als mantelzorg, vaderschapsverlof, zorg voor kinderen en verlofregelingen. Wil je als werkgever actief bijdragen aan dit vraagstuk? Dan horen we graag van je! Neem contact op met Suzan Steeman via suzan@womeninc.nl of 020-7884231. 

Lees meer:
» WOMEN Inc. start campagne
» De rol van werkgevers
» Terugblik op de bijeenkomst op 6 maart 
» Uitkomsten peiling zorg voor anderen
» Video: Hoe verdelen mannen en vrouwen zorg en werk?
» Video: Hoe wordt er op de werkvloer gereageerd op toenemende zorgtaken? 
» Kim Putters (directeur SCP) benadrukt urgentie nieuwe verdeling
» De verdeling van zorg en werk internationaal
» De nieuwe verdeling in de media