Wouter Bos benadrukt het belang van erkennen m/v verschil in gezondheidszorg

30 september 2015

Steeds meer mensen pleiten samen met WOMEN Inc. en de Alliantie Gender & Gezondheid voor de erkenning van verschillen tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg. Ook Wouter Bos, voorzitter van de Raad van Bestuur bij VUmc. Tijdens onze talkshow op Dress Red Day sprak hij uit hoe belangrijk hij dit onderwerp vindt: "Er is een wereld te winnen. Elk specialisme dient bekend te zijn met de gendersensitiviteit van de academische geneeskunde".

Lees hier zijn hele speech:

"Dames en heren, collega’s, vrienden en vriendinnen van VUmc,

Welkom bij VUmc op Dress Red Day. Er zijn dagen geweest dat ik om heel andere redenen op zoek naar iets roods mijn kledingkast door moest ploegen, maar vandaag gelukkig geen zeepkist en rode rozen maar terechte aandacht voor tekortschietende zorg en tekortschietende wetenschap. Want dat is het: er is een bias in ons werk geslopen waardoor de verschillen tussen mannen en vrouwen, en daarmee ook de belangen van vrouwen (en van mannen trouwens, maar daarover later meer) onvoldoende tot hun recht komen in al onze kernactiviteiten: in de zorg, in het onderwijs en in de wetenschap. 

Vanavond organiseren wij daar samen met Women Inc. deze talkshow over. En ik geef meteen toe, naarmate ik me meer in de materie verdiepte, viel de ene na de andere schel mij van de ogen. Met Women Inc. had ik in een ander leven al eens samengewerkt en toen ging het over de vraag of vrouwen wel voldoende vertegenwoordigd waren op invloedrijke posities in bedrijfsleven en politiek.

Maar daar bleek het vandaag helemaal niet over te moeten gaan. Het ging over hoe de medische wetenschap om gaat met vrouwen. En ik geef eerlijk toe, de nette bewoording is dat ik mij op een steile leercurve bevond maar iets minder diplomatiek gezegd: met het schaamrood op de kaken moest ik toegeven dat er de afgelopen weken een wereld voor me open ging. Want hoe je het ook wendt of keert, de manier waarop wetenschappelijke kennis gegenereerd en overgedragen wordt over wat werkt en niet werkt in de geneeskunde, is níet in gelijke mate valide voor vrouwen en voor mannen. Dat geldt voor de effectiviteit van diagnostiek, de representativiteit van casuïstiek, de samenstelling van onderzoekspopulaties en ga zo maar door.

De voorbeelden zijn vandaag volop aan de orde gekomen en zullen ook vanavond door het beeld vliegen:

  • De diagnose die bij mannen beter werkt dan bij vrouwen
  • De blanke mannelijke proefpersoon die in het onderzoek meer dan proportioneel vertegenwoordigd is
  • De onderschatting van hoe bejegening ook relevant is bij effectieve zorgverlening en hoe mannen en vrouwen daar verschillend mee om gaan
  • De invloed van hormonen en de maandelijkse cyclus op de validiteit van onderzoeksresultaten
  • Het feit dat de genetische verschillen tussen man en vrouw groter zijn dan tussen mens en chimpansee


En ook hoe de vrouw met een probleem aan hart en vaten op een spoedeisende hulp te snel te horen krijgt dat het wel aan de stress of de overgang zal liggen. Net als de man die vanuit de spoedeisende hulp een somatisch diagnostisch traject in gaat terwijl hij misschien beter naar de psychiater of psycholoog had gekund.

De laatste schel viel mij van de ogen toen ik hoorde dat zelfs proefdierpopulaties in hoofdzaak met mannetjesdieren gevuld worden. Daar bleek overigens één uitzondering op te zijn: varkens. En ik weet niet of dit om te huilen of te lachen is maar de reden dat de mannetjesvarkens wat minder populair zijn, is dat ze zo enorm stinken.

Er is kortom een wereld te winnen. En wie pretendeert relevant te willen zijn voor mens en samenleving, en niet alleen maar voor één helft van mens en samenleving, moet zich dus iets gelegen laten liggen aan de vandaag geschetste bias in onze medische zorgverlening, het medisch onderwijs en het medisch onderzoek. Als VUmc willen wij hierin in ieder geval een ondubbelzinnig positie innemen. Elk specialisme dient bekend te zijn met de gendersensitiviteit van de academische geneeskunde. En we zien om ons heen dat natuurlijk ook verbeteren. NWO gaat er nu pas beleid op maken maar ZonMw is er al langer mee bezig. In trials is nog vaak een bias naar het mannelijk geslacht maar in epidemiologisch onderzoek is al meer evenwicht te bespeuren.

En ja, en nu begeef ik me op glad ijs, misschien kunnen we ook wel hoop ontlenen aan het feit dat er geen vak in Nederland is dat zo snel feminiseert als dat van medisch specialist. Ook dit jaar waren de collegebanken met eerstejaars weer voor 70% gevuld met jonge vrouwen. Laten zij dan vanaf het allereerste begin ons er aan herinneren dat het onmogelijk de bedoeling kan zijn, dat –zoals een student het verwoordde “ik iets weet over de helft van de mensen”.

Nee, dat is kan niet de bedoeling zijn, het is niet de bedoeling, en het is goede wetenschap onwaardig. Daar mag u ook mij aan blijven herinneren.

Dank u wel."


Niet alleen Wouter Bos maar ook Minister Schippers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteunt WOMEN Inc. en de Alliantie Gender & Gezondheid. Zij stuurde een speciale videobooschap in voor onze bijeenkomst op Dress Red Day.

 

» Bekijk hier de boodschap van Minister Schippers.