Tijd voor meer verlof voor partners

12 juli 2018

De nieuwe Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) van minister Koolmees waarin het verlof voor partners wordt uitgebreid is een belangrijke stap in de goede richting. Eindelijk gaan we onze achterstand in Nederland inhalen - van 2 dagen naar 6 weken. Vanaf 2019 krijgen partners vijf dagen betaald verlof bij geboorte en vanaf 2020 vijf weken verlof (70% betaald) die partners bijvoorbeeld kunnen gaan opnemen na het verlof van de moeder, zodat het kind ook pas later naar de opvang hoeft en moeders beter kunnen herintreden in werk.Langer verlof is noodzakelijk voor mannen én vrouwen

Langer verlof voor partners is cruciaal voor het creëren van gelijke kansen voor vrouwen en mannen en noodzakelijk om arbeid en zorg goed te kunnen combineren. Hoe stellen in het eerste jaar na de geboorte van hun kind werk en zorg verdelen, is enorm bepalend voor de verdeling op de lange termijn. Anno 2018 lopen we met de huidige 2 dagen betaald verlof voor vaders en partners internationaal erg achter. De verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen ligt vooral bij vrouwen en met het extreem korte verlof bevestigt en stimuleert de Nederlandse overheid deze ouderwetse rolpatronen. De WIEG is een eerste stap om vaders meer te betrekken in de zorg voor kinderen en moeders meer ruimte te geven voor betaalde arbeid en moet zo snel mogelijk worden ingevoerd. 

 

Samen met Rutgers en Bernard van Leer Foundation pleit WOMEN Inc. voor een verlenging van het betaald vaderschapsverlof naar minimaal drie maanden. Na veel gesprekken in Den Haag namen in 2017 bijna alle politieke partijen langer verlof voor partners op in hun partijprogramma en het werd ook opgenomen in het regeerakkoord! Nu zorgen voor een snelle implementatie met aandacht voor de partners met lage inkomens.

 

Bekijk welke stappen we de afgelopen jaren hebben gezet