Rolmodellen in de media

15 mei 2017

93% van de mediamakers vindt dat vrouwelijke rolmodellen grote invloed hebben op het toekomstperspectief van meisjes. Toch is 88% van de experts die in het nieuws komen een man. Op nieuwsfoto's worden vrouwen 6x vaker in een huiselijke omgeving gefotografeerd. Dit houdt de traditionele beeldvorming dat vrouwen thuis zitten en mannen buitenshuis werken in stand. Om deze stereotiepe beeldvorming te doorbreken zijn rolmodellen onmisbaar.


Representatie van vrouwen in de media

De beelden die wij via media als televisie, internet en kranten dagelijks over ons heen krijgen, bepalen hoe wij de wereld om ons heen begrijpen. Vaak bevatten deze beelden stereotypen, die een traditionele rolverdeling tussen vrouwen en mannen in stand houden. Aan de basis van beeldvorming ligt representatie, de wijze waarop de realiteit in beeld wordt gebracht. Momenteel zijn de media niet representatief. Vrouwen worden niet alleen minder vaak in beeld gebracht, maar ook nog eens op een andere manier dan mannen. Zo worden mannen vaker weergegeven als leider en expert en vrouwen als huiselijk en ondergeschikt.


Het belang van rolmodellen

Om deze beeldvorming te doorbreken zijn er rolmodellen nodig, mensen die anderen inspireren om buiten hun vaste kaders te denken. Bekende rolmodellen zijn activisten zoals Nelson Mandela of artiesten zoals Madonna. Vaak zijn rolmodellen mensen waar je je in herkent of met wie jij je kan identificeren. Wij vroegen vier vrouwen naar hun rolmodel en waarom deze belangrijk voor ze is.

 

Wat betekent het rolmodel van Jahkini, Amber, Claudia en mevrouw Kross voor hen?


Meer rolmodellen graag!

Geen van de geïnterviewde vrouwen herkent zich in het beeld dat de media van vrouwen schetst. Vrouwen moeten vooral mooi en slank zijn en krijgen maar weinig ruimte om inhoudelijk een bijdrage te leveren. Dit is jammer, vinden Amber en Jahkini, want dit heeft een slechte invloed op het zelfbeeld van kinderen. Vooral jonge meiden worden hier onzeker van of krijgen het gevoel dat ze er niet bij horen. Er zouden meer en meer diverse rolmodellen moeten komen.

 

Wie is jouw rolmodel?

Wil jij ook dat er meer vrouwelijke en meer diverse rolmodellen komen? Deel dan jouw rolmodel met ons! Verder kun je via #beperktzicht stereotiepe beeldvorming met ons delen. Niet alleen in de media, maar overal in je omgeving.

 

Bekijk de Campagne BeperktZicht