Onbewuste en bewuste vooroordelen staan gelijke kansen in de weg

24 januari 2017


Geschreven door: Berna Toprak

 

Wat is beeldvorming? Wat is hiervan het effect op de maatschappij en welke rol hebben mediamakers hierin? Deze vragen worden beantwoord in onze publicatie ‘Beperkt Zicht: de rol van mediamakers in beeldvorming’. Lees in dit artikel waarom WOMEN Inc. deze vragen onderzoekt en wat dit betekent voor de positie van vrouwen in Nederland.

 

Onbewuste en bewuste vooroordelen

WOMEN Inc. streeft naar een maatschappij waarin het niet uitmaakt of je een vrouw of een man bent. Dat maakt nu namelijk wel uit. Vrouwen zorgen nog altijd twee keer zoveel als mannen, verdienen in een werkend leven gemiddeld €300.000,- minder salaris dan een man en hebben geen gelijke kansen op gezondheid omdat de zorg van oudsher gebaseerd is op het mannenlichaam. Al deze ongelijkheden hebben te maken met onbewuste en bewuste vooroordelen over de rol van vrouwen en mannen. Beeldvorming in de media speelt hierin een sleutelrol, want beelden en woorden beschrijven niet alleen de werkelijkheid, ze schrijven ook voor hoe wij de werkelijkheid zien. Als mediamakers hun sleutelpositie in beeldvorming erkennen, zal de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen afnemen.

 

Beperkt Zicht: de rol van mediamakers in beeldvorming

In het afgelopen jaar hebben we in samenwerking met onafhankelijke onderzoeksinstellingen de laatste feiten en cijfers over beeldvorming in de media in kaart gebracht. We hebben onderzocht hoe vaak en op welke manier vrouwen, mannen, etnische minderheden en ouderen in beeld worden gebracht. Ook hebben we mediamakers gevraagd hoe zij omgaan met dit onderwerp. Met deze nieuwe inzichten doen wij aanbevelingen richting mediamakers over hoe zij hun rol kunnen oppakken voor een inclusieve samenleving. 

 

Laat je horen!

We hebben ze allemaal. Bewuste en onbewuste vooroordelen over vrouwen en mannen. Of ze nou zwart of wit, jong of oud, homo- of heteroseksueel zijn. Dit leidt tot stereotypering en daar willen we van af, want het staat gelijke kansen in de weg. Help je mee? Deel jouw voorbeelden van stereotypering met #BeperktZicht.

 

Bekijk de campagne BeperktZicht