Neuroloog Bas Bloem over netwerkgeneeskunde

4 oktober 2017

 

Hoe kan de gezondheidszorg verbeteren? Prof. dr. Bas Bloem, neuroloog en zorginnovator, pleit voor netwerkgeneeskunde. In dit systeem communiceren verschillende zorgverleners meer met elkaar, zodat de zorg voor de patiënt beter wordt. Hoe werkt dit precies?

 

Uw visie voor de toekomst van de gezondheidszorg is netwerkgeneeskunde. Wat houdt dit in?

“Het uitgangspunt is dat de verschillende onderdelen van de zorg gaan samenwerken binnen een netwerk. Stel, je gaat uit van de ziekte van Parkinson. De ziekte is zo ingewikkeld, dat je de aandoening niet kunt overlaten aan één generalist (zoals een huisarts), en eigenlijk niet eens aan één specialist (zoals een neuroloog). Maar dat deden we lange tijd wel. We hebben de zorg geïsoleerd bij verschillende experts die onderling niet veel samenwerken. We moeten juist zorgen voor een netwerk, waarbij de thuiszorg samenwerkt met de huisarts en de specialisten. De zorg start en eindigt dan bij het huis van de patiënt, die daardoor meer zeggenschap krijgt over zijn of haar gezondheid en betere, efficiëntere zorg ontvangt.”

 

"Als iedereen goed samenwerkt, zou je bij wijze van spreken supersnelle postduiven kunnen gebruiken.”

 

“De vraag is natuurlijk hoe je dit organiseert. Een online omgeving kan heel geschikt zijn om verschillende partijen met elkaar te laten communiceren. Maar zonder commitment van alle zorgprofessionals, lost een online communicatiesysteem niks op. Werkt iedereen goed samen, dan zou je bij wijze van spreken supersnelle postduiven kunnen gebruiken.”

 

Hoe kan netwerkgeneeskunde bijdragen aan gendersensitiviteit?

“Mannen en vrouwen zijn niet hetzelfde en ziekten kunnen zich bij hen op verschillende manieren uiten. Je zou kunnen zeggen dat mannen en vrouwen daarom een eigen expert verdienen over hun lichaam, binnen dat netwerk. Daarnaast kan netwerkgeneeskunde een oplossing bieden voor patiënten die last hebben van meerdere aandoeningen tegelijk (‘comorbiditeit’). Dit komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Deze patiënten bezoeken vaak meerdere specialisten, voor verschillende ziekten. Als de huisarts ervoor zorgt dat de adviezen van de specialisten goed op elkaar worden afgestemd, ontvangt de patiënt de beste zorg.”     

 

“Binnen de ziekte van Parkinson zijn specifieke voorbeelden te noemen van genderverschillen. Zo zien we dat mannen met deze ziekte sneller en succesvoller specialistische hulp zoeken in zorgcentra. Vrouwen hebben meer de neiging om thuis voor zichzelf te zorgen. Door netwerkgeneeskunde wordt die zorg thuis beter. Daarnaast zien we dat mannen sneller verslaafd raken aan Parkinsonmedicatie dan vrouwen. Door hier rekening mee te houden, kunnen we ervoor zorgen dat dit minder voorkomt bij mannen.”

 

Hoe hoopt u dat de gezondheidszorg er over 10 jaar uitziet?

“Mijn droom is dat de Nederlandse gezondheidszorg steeds meer georganiseerd wordt in ziektespecifieke netwerken, zoals nu al bestaat voor de ziekte van Parkinson. Dus dat er ook netwerken komen voor reuma, diabetes, en andere aandoeningen. De patiënt wordt zelf ‘care manager’ over zijn of haar gezondheid, en werkt nauw samen met de huisarts en de specialist om de beste zorg te garanderen. De patiënt staat dus aan het roer en schakelt bij moeilijke vragen de hulp in van de specialist, maar beslist uiteindelijk samen met de huisarts welke behandeling wordt ingezet.”

 

Meer weten over dit onderwerp? Op 5 oktober organiseren wij het Congres Gender & Gezondheid in de rijtuigenloods in Amersfoort. Prof. dr. Bas Bloem zal hier een inspirerende key note geven over ‘De toekomst van de gezondheidszorg’. In zijn lezing geeft hij zijn bevlogen visie op de toekomst van de zorg: een wereld waarin patiënten en zorgverleners samen werken aan de gezondheid van mensen. Houd onze website in de gaten voor meer informatie!