Nederland zakt ver op ranglijst gendergelijkheid: tijd voor actie!

18 december 2019

 

Elk jaar rapporteert het World Economic Forum de wereldwijde stand van zaken rond gendergelijkheid. Dit jaar is Nederland 11 (!) plaatsen gedaald in de ranglijst. Wij vragen ons af: wat is er aan de hand en wat gaan we eraan doen?

 

Gendergelijkheid in Nederland verslechtert

Nederland bevindt zich wereldwijd op de 38e plek als het gaat om gendergelijkheid. In 2018 scoorde Nederland al slecht, toen vonden we onszelf terug op de 27e plek. De verdere achteruitgang van Nederland komt doordat we slecht scoren op drie van de vier onderwerpen waarmee gendergelijkheid gemeten wordt. Op het gebied van toegang tot onderwijs gaat het goed met Nederland. Op de andere andere gebieden moet nog een hoop gebeuren. We lichten ze voor je uit en vertellen je wat er moet veranderen voor de broodnodige inhaalslag.

 

Economische positie van vrouwen

Nederland staat op de 60e plek als het gaat om participatie en kansen op de arbeidsmarkt. Vrouwen besteden meer tijd dan mannen aan onbetaalde zorgtaken (zoals het huishouden en zorg voor kinderen). Mannen besteden meer tijd aan betaald werk. Deze scheve verdeling zorgt ervoor dat vrouwen vaker deeltijd werken en dat slechts 50% van de vrouwen in Nederland financieel onafhankelijk is. Ook draagt het bij aan de loonkloof en de slechte vertegenwoordiging van vrouwen aan de top.

 

Doorstroom van vrouwen naar machtsposities

De vrouw/man verhouding in de Tweede Kamer is nog nooit 50% geweest, momenteel is de vertegenwoordiging van vrouwen met 33% zelfs op het laagste niveau in 20 jaar. Ook heeft Nederland nog nooit een vrouw als premier gehad (hoewel dit in het Koninkrijk der Nederlanden al wel meerdere keren is gebeurd). Daarbij loopt Nederland achter met het aantal vrouwen op belangrijke posities bij bedrijven.

 

Gezondheid van vrouwen in Nederland

Nederland is in vergelijking met vorig jaar ook gezakt wat betreft de gezondheid van vrouwen: van plaats 120 naar plaats 122. Deze ranking wordt o.a. gebaseerd op het verschil in de gezonde levensverwachting voor mannen en vrouwen. Als we kijken naar dit verschil in gezonde levensverwachting op zich, staat Nederland zelfs op plek 132 van de 153 landen (128 in 2018). Dit zien we ook terug in cijfers uit de laatste Emancipatiemonitor: hoewel vrouwen gemiddeld 3 jaar langer leven dan mannen, leven zij gemiddeld 4 jaar minder in goede gezondheid dan mannen. Omdat gezondheidsonderzoek van oudsher is gebaseerd op mannelijke proefpersonen en -dieren, worden symptomen van aandoeningen die alleen bij vrouwen voorkomen minder goed herkend en bestaat er nog veel onwetendheid over het vrouwenlichaam.

 

Stem voor gendergelijkheid!

Wat gaan we doen om ervoor te zorgen dat we als Nederland beter gaan scoren op gelijkheid tussen vrouwen en mannen? WOMEN Inc. streeft al 15 jaar naar een wereld waarin het voor je kansen niet uitmaakt of je een meisje of jongen bent. Dit is nu dus nog wel het geval. De overheid kan en moet dit veranderen. Om hen tot actie te dwingen roepen wij jou op om deze zes actiepunten richting de overheid te ondertekenen: 

 

  1. De loonkloof tussen vrouwen en mannen moet worden gedicht, nu verdienen mannen nog 15% meer dan vrouwen.
  2. Vrouwen en mannen moeten allebei de mogelijkheid hebben om voor hun kind te zorgen, nu ligt deze verantwoordelijkheid hoofdzakelijk bij vrouwen.
  3. Media en onderwijs moeten voor alle meisjes en jongens tot gelijke kansen leiden, nu spelen bias en stereotiepe beelden een bepalende rol.
  4. Vrouwen moeten kunnen rekenen op goede gezondheidszorg, nu worden bijvoorbeeld hartinfarcten bij vrouwen in de helft van de gevallen gemist.
  5. Evenveel vrouwen als mannen moeten besluitvormende posities bekleden, nu zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in o.a. de politiek, wetenschap en het bedrijfsleven. 
  6. De overheid moet bij al haar beleid (huidig en nieuw) checken of dit anders uit kan pakken voor vrouwen en mannen, om te voorkomen dat ongelijkheid toeneemt, nu wordt dat amper gedaan.

 Onderteken onze actiepunten!

 

Ook de Alliantie Samen werkt het! heeft gereageerd op het rapport van het World Economic Forum. De Alliantie streeft naar een maatschappij waarin vrouwen en mannen daadwerkelijk gelijke kansen krijgen om betaalde arbeid en zorg te combineren. De alliantie bestaat uit Bureau Clara Wichmann, Movisie, de Nederlandse Vrouwen Raad, WOMEN Inc. en WO=MEN. Lees hier de reactie van de Alliantie.